Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6293
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich - wykład - strona 1 Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich
Konstruowanie węzłów i styków montażowych dźwigarów kratowych jest jednym z najważniejszych zadań projektowych. Połączenia prętów w węzłach kratownic wykonuje się w wytwórni konstrukcji stalowych z reguły jako spawane, a styki montażowe elementów wysyłkowych tych ustrojów oraz połączenia z konstrukcją wsporczą na śruby. Zdecydowaną większość spawanych węzłów wiązarów trak­tuje się jako połączenia niepodatne (dostatecznie sztywne). Węzły podatne wy­kazujące zdolność do obrotu (wpływające na nośność połączenia i siły w prętach ustroju) występują między innymi w kratownicach wykonanych z rur prostokąt­nych. Zasady obliczania rurowych połączeń odkształcalnych (podatnych) podano w specjalistycznej literaturze [17], [79].
Przy konstruowaniu wiązarów zaleca się przestrzegać następujących zasad:
środki ciężkości prętów powinny pokrywać się z osiami kratownicy i przeci­nać się w punktach węzłowych,
— połączenia prętów w węźle powinny być symetryczne względem ich osi (unika się w ten sposób mimośrodowych wytężeń ustroju),
— pręty powinny dochodzić jak najbliżej do środka węzła, zwłaszcza pręty ści­skane (pręty należy „wpuścić" w węzeł jak najgłębiej ku teoretycznemu punk­towi przecięcia osi; w tym celu np. ścina się półki kątowników — rys. 6.19a),
— pręty ściskane w węźle podporowym należy doprowadzić do osi podpory, a pręty rozciągane mogą być łączone do nich,
— należy dążyć do ustalenia jak najmniejszych wymiarów węzła, aby ograniczyć jego sztywność i wpływ momentów zginających wynikających z tej sztywno­ści (jeśli jest to możliwe, należy bezpośrednio łączyć krzyżulce i słupki do pasów, a także unikać stosowania blach węzłowych o dużych wymiarach),
— w kształtowaniu połączeń należy zachować odpowiednie odległości między spoinami łączącymi pręty tak, aby nie nakładały się ich strefy przegrzania (duża koncentracja spoin zagraża bezpieczeństwu ze względu na możliwość kruchych pęknięć blach węzłowych; por. rys. 6.21a, d),
— blachy węzłowe powinny być płaskie (nie należy ich wyginać), a ich grubość w kratownicach dachowych o małych i średnich rozpiętościach przyjmuje się równą 8—12 mm,
— kształt blach węzłowych powinien być możliwie prosty (prostokąt, trapez), o minimalnej liczbie liniowych cięć, pozwalający na ekonomiczne wykorzy­stanie arkusza blachy (ograniczenie ilości odpadów),
— należy unikać kształtów blach z kątem rozwartym oraz kątem zbyt ostrym, gdyż są to miejsca koncentracji naprężeń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz