Długości wyboczeniowe i smukłości prętów kratownicy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 6335
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Długości wyboczeniowe i smukłości prętów kratownicy - wykład - strona 1 Długości wyboczeniowe i smukłości prętów kratownicy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Długości wyboczeniowe i smukłości prętów kratownicy
W wymiarowaniu ściskanych prętów kratownic ważnym zagadnieniem jest wła­ściwe ustalenie długości wyboczeniowych tych elementów. W analizie statycznej rygle kratowe układów poprzecznych hal traktuje się jako ustroje płaskie. Anali­zując wyboczenie prętów wiązarów, należy zaś rozpatrywać przestrzenne wytę­żenie ustroju, tj. możliwość wyboczenia zarówno w płaszczyźnie, jak i z płasz­czyzny ustroju. Trzeba więc określić długości wyboczeniowe w płaszczyźnie kratownicy
Wyboczenie prętów ściskanych ma miejsce na długościach ich nieprzesuwne-go przytrzymania przez więzy podporowe. W analizie utraty stateczności w płasz­czyźnie kratownicy punktami nieprzesuwnego podparcia prętów są węzły. Długo ści teoretyczne pasów, słupków i krzyżulców w płaszczyźnie wiązara przyjmuje się równe odległości (lt) między sąsiednimi węzłami prętów lx = lt. Takie dłu­gości teoretyczne można również przyjąć dla krzyżulców i słupków ly = lt, analizując wyboczenie tych prętów z płaszczyzny kratownicy. Badając tę formę wyboczenia pasów wiązara, należy ustalić odległość nieprzesuwnego przytrzyma­nia tych prętów w płaszczyźnie połaci dachu. Takie nieprzesuwne przytrzymanie węzłów w płaszczyźnie prostopadłej do wiązara nie musi mieć miejsca w każdym węźle ustroju i wówczas dla prętów pasów ly^l%.
Rolę nieprzesuwnego podparcia pasów kratownicy dachowej w płaszczyźnie połaci dachu spełniają stężenia pionowe Tl w dachach bezpłatwiowych (rys. 6.12a) lub płatwie, gdy są połączone z nieprzesuwnymi węzłami stężenia połaciowe-go poprzecznego T2 (rys. 6.12b). W przypadku dachów bezpłatwiowych można przyjąć, iż kratownice są zabezpieczone przed utratą stateczności, jeśli połączenia płyt osłonowych z pasem górnym wiązara są o dostatecznej nośności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz