Spółka partnerska - referat 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka partnerska - referat 2 - strona 1 Spółka partnerska - referat 2 - strona 2 Spółka partnerska - referat 2 - strona 3

Fragment notatki:Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się początkowo z trudną decyzją jaką jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Należy w tym celu dokładnie zastanowic się nad zaletami i wadami każdej z nich , i wybrac ta, która najlepiej odpowiada temu jakie mamy możliwości finansowe oraz jaki mamy pomysł na biznes. W mojej pracy postaram się scharakteryzowac jedna z form prawnych , która jest spółka partnerska.

Faktoring jako potencjalne zewnętrzne źródło finansowania spolki partnerskiej polega przede wszystkim na finansowaniu przez faktora cyklu rozliczeniowego transakcji. Oznacza to, że faktor (firma faktoringowa/bank) zaliczkuje posiadaną należność płacąc cenę kupna, pomniejszoną o procent, prowizję i ewentualnie marżę stanowiącą zarobek faktora za wykonanie dodatkowych czynności.

Spólka partnerska
Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się początkowo z trudną decyzją jaką jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Należy w tym celu dokładnie zastanowic się nad zaletami i wadami każdej z nich , i wybrac ta, która najlepiej odpowiada temu jakie mamy możliwości finansowe oraz jaki mamy pomysł na biznes. W mojej pracy postaram się scharakteryzowac jedna z form prawnych , która jest spółka partnerska. Społka ta, tak jak i inne niesie za sobą przywileje jak i powinności. Do ważniejszych wad spółki partnerskiej należa : - Możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania wolnego zawodu partnerów
- Nie posiada osobowości prawnej
- Spółkę mogą założyć tylko osoby fizyczne
Natomiast do zalet naleza:
- Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów
- Brak określonych wymagań kapitałowych
- Prowadzenie spraw spółki można przekazać zarządowi
- Nie jest wymagana tzw. "pełna księgowość"
Spółke partnerska mogą założyć jedynie osoby wykonujące wolny zawod wg art. 88 k.s.h są to adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarz, notariusz, pielęgniarka , położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Załózenie spółki partnerskiej jest kosztowne, wymaga formy aktu notarialnego. Poczatkowe wydatki SA związane m.in. z sporządzenie umowy spółki u notariusza (pow. 1000zł), kapitał zakładowy - jest wymagany co najmniej wkład niematerialny (np. wiedza know-how, klientela), wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ( 1000zł), ogłoszenie wpisu w Monitorze Polskim „B” ( 500zł) , potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego (152zł), podatek od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy spółki - 0,5% kapitału zakładowego ( od 0zł), pieczątka, notarialne poświadczenia podpisów, kilka kserokopii. Jednakze rozpoczęcie działalności nie jest az tak kosztowne jak w innych społkach, gdyż w spółce partnerskiej nie ma określonego kapitału początkowego, który jest wymagany przez kodeks spółek handlowych w przypadku: spółki akcyjnej - 50 000 zł, spółki z o.o. - 5 000 zł, spółki komandytowo-akcyjnej - 50 000 zł. W przypadku spółki partnerskiej ksh nie określa wysokości kapitału zakładowego.
Jeżeli chce się odpowiadac jedynie za własne decyzje i czyny to ta spółka jest do tego odpowiednia. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnion

(…)

… dwa rodzaje źródeł finansowych, są to żródla wewnętrze i zewnętrzne. Zródła wewnętrzne to samofinansowanie , emisja akcji, amortyzacja, venture capital oraz Business Angels. Natomiast zewnętrzne to leasing, kredyt bankowy, kredyt kupiecki, papiery dłużne (obligacje), środki pomocowe, franczyza oraz faktoring. Do źródeł finansowania zalicza się venture capital, jednakze spolka partnerska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz