Społeczna odpowiedzialnosc biznesu-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna odpowiedzialnosc biznesu-ściąga - strona 1 Społeczna odpowiedzialnosc biznesu-ściąga - strona 2

Fragment notatki:

Testy etyczne: - czyszczenia i weryfikacji pomysłu: idziemy do osoby z organu kierującego (księgowa, zwierzchnik, prawnik) i ona weryfikuje nasz pomysł z punktu widzenia prawa/księgowości. Żadnej z tych osób nie należy traktować jako najwyższej instancji w kwestii moralności pomysłu
- wentylacji: zgłaszamy się do ludzi, do których mamy zaufanie
- test publicznego ujawnienia czyjegoś działania: zadajemy sobie pytanie jak inni będą się czuć, gdy się dowiedzą jak się zachowuję
- test najlepszej strony: każdy z nas lubi się przedstawiać z jak najlepszej strony; jak będziemy wyglądać, gdy to zrobimy
Żaden z tych testów nie daje gwarancji na to, że zawsze znajdziemy rozwiązanie.
Za CSR: - obowiązek „rehabilitacji” i ponoszenia odpowiedzialności za eksploatowanie zasobów naturalnych
- poprawa wizerunku firmy
- wzrost konkurencyjności firmy
- dostosowanie się do wymogów i potrzeb społeczeństwa
- odciążenie państwa od ustalania działań w obszarze społecznym
- możliwość ukazania postępowania etycznego
- zniwelowanie krótkookresowych kosztów przez długie korzyści
Przeciw CSR: - zysk - jedyny cel przedsiębiorstwa
- ukryte społeczne koszty odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw
- zbyt wielka władza w rękach przedsiębiorców
- brak „umiejętności” społecznych
- przejmowanie zysku stockholderów
- przedsiębiorstwo nie jest podmiotem moralnym - nie musi ponosić odpowiedzialności
Afera w Enronie: - program etyczny - nieudokumentowany
- brak autentycznego szkolenia etycznego dla wszystkich
- enron nie wymagał przestrzegania standardów etycznych od kontrahentów
- w kodeksie było napisane, że w razie podejrzeń można informować w dobrej wierze a okazało się to fikcją
- pokusa nieograniczonego windowania cen akcji (wynagrodzenia managerów powiązane z kursami akcji)
- nieskuteczne procedury wyciągania wniosków z „wewnętrznych” sygnałów
Czy program etyczny w firmie jest skuteczny? - kodeks jest zbiorem pusto brzmiących słów czy stanowi prawo?
- profesjonalni doradcy muszą przestrzegać kodeksu firmy kiedy doradzają?
- ryzyko podejmowane w firmie odpowiada ryzyku w branży, brane są ostrzeżenia np. państwa?
- menedżer ds. etyki ma instrumenty, by przeciwstawić się zamiarom kierownictwa?
- komórka etyczna też jest włączona do programu etycznego, jej członkowie są naprawdę niezależni?
- zewnętrzni audytorzy, którzy składają sprawozdania komórce mają niezależność?
- system ocen i promocji pracowników jest w stanie ujawnić tych, ze skłonnościami do naruszania etycznych standardów?


(…)

…. Tomasz
- na nowo odczytal Arystolesa, włg niego Zycie moralne to zgodne z rozumem prawo moralne tto kodeks ku któremu ludzie się skłaniają w sposób naturalny. dekalog wspiera prawo , wszyscy ludzie sa rowni związek miedzy szczęściem a prawym postepowaniem Utylitaryzm- Jeremy Bentham ,John Stuart Mill - Zasada użyteczności: „Jak najwięcej szczęścia jak największej liczbie ludzi” (hedonizm społeczny) Rachunek hedonistyczny: wg Bentham'a intensywność długotrwałość pewność głębokość odroczenie bogactwo czystość wg. Milla czyny są dobre jeśli przyczyniaja się do szczęścia zle jeśli przycyzniaja się do czegos innego.
Etyka obowiązku Kanta
- KANTYZM Etyka rygoryzmu moralnego Dzieła: Krytyka czystego rozumu Krytyka praktycznego rozumu Uzasadnienie metafizyki moralności
Krytyka władzy. Człowiek jest istota…
….
Stoicy (Seneka, Marek Aureliusz) - Są na świecie rzeczy na które nie mamy wpływu, sA rzeczy które od nas zaleza jak dobro i zlo. Rzeczy godne wyboru to rodzina, przyjaźń, bystrość umysłu, umiarkowana majętność, a obojętne to majatek, sława, uroda. Nie wszyscy mogą osiągnąć dobro moralne.
Mill
- czyny są dobre jeżeli przyczyniają się do szczęścia ,złe jeżeli do czegoś przeciwnego.
Kant
- najważniejsza…
… jest w stanie ujawnić tych, ze skłonnościami do naruszania etycznych standardów?
- za co firma nagradza? Czy księgowi /finansiści są nagradzani za umiejętności nagradzania na życzenie?
- wszyscy pracownicy biorą udział w szkoleniu?
- wszyscy pracownicy rozumieją na czym polega system zgłaszania wątpliwości?
- programem etycznym zostali objęci członkowie zarządu, szefowie, rada nadzorcza?
- są szkoleni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz