Specyfika Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Specyfika Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - strona 1  Specyfika Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - strona 2  Specyfika Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Na czym polega specyfika Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa powstała w wyniku rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpiły zmiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozpoczął się proces umacniania odpowiedzialności państw europejskich za bezpieczeństwo, który nazwano Europejską Tożsamością Bezpieczeństwa i Obrony. UE realizuje ETB w ramach II filaru czyli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa została utworzona na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht). Następnie postanowienia te zostały zmienione na podstawie Traktatu Amsterdamskiego, Traktatu Nicejskiego oraz Lizbońskiego. Ten ostatni zniósł filarową strukturę Unii Europejskiej. WPZiB została wzmocniona. Traktat znacznie zwiększył pozycję wysokiego przedstawiciela jako reprezentanta Unii na zewnątrz. Jest on przewodniczącym Rady do Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczącym Komisji. Urząd wysokiego przedstawiciela w takiej postaci zapewnia bardziej spójną i przejrzystą reprezentację Unii na arenie międzynarodowej Zasady WPZiB Istnieją trzy główne zasady WPZiB - tożsamość, spójność, solidarność. Tożsamość UE jest umacniana w dwóch obszarach:
poprzez realizację WPZiB UE potwierdza swoją tożsamość na arenie międzynarodowej. Traktat Nicejski wprowadził do TUE stwierdzenie: „Unia określa i realizuje WPZiB”. Jest to ważna zmiana, gdyż wcześniej cel ten realizowały państwa członkowskie.
Spójność i solidarność została określona przez TUE, po zmianach wprowadzonych przez TA. Państwa członkowskie mają „aktywnie i bez żadnych zastrzeżeń” popierać WPZiB, a wszystko to ma się odbywać „w duchu lojalności i wzajemnej solidarności”. Poza tym mają współpracować w celu „umacniania i rozwijania wzajemnej solidarności politycznej”, a także powstrzymać się od działań sprzecznych z interesami UE i takich, które mogłyby zaszkodzić jej skuteczności w relacjach na arenie międzynarodowej (źródło: TUE, art.12).
Cele WPZiB
ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności UE, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych
umacnianie bezpieczeństwa UE we wszelkich formach
utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz zasadami Aktu końcowego z Helsinek i celami Karty Paryskiej, w tym z zasadami dotyczącymi granic zewnętrznych
popieranie współpracy międzynarodowej
rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawnego oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności (źródło: TUE, art.11. Ust.1).


(…)

… na rządzie narodowym
·Nieprawidłowości w procesie wdrażania prawa Wspólnoty
Bezpośrednie - KE sama odpowiada za wdrażanie (np. polityka konkurencji)
podmiot wdrażający: KE (ma swobodę podejmowania decyzji)
Rola KE: monitoring, koordynacja, określanie dochodzeń, wydawanie orzeczeń
wynika z zasady solidarności (art. 4 TUE)
·Polityka wspólna - zarządzanie unijnymi programami pomocy humanitarnej, wspólna polityka w zakresie rybołówstwa, pomoc Krajom Europy Środkowo - Wschodniej;
·Unijna polityka konkurencji (praktyki restrykcyjne, monopole, fuzje, kontrola UE nad pomocą państwową udzielaną na poziomie państwowym - subsydia); celem jest zapobieganie powstawaniu barier handlowych (w odpowiedzi na usunięcie barier rządowych
Tworzenie przepisów wykonawczych i komitologia - tworzenie zasad procesu wdrażania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz