Spadek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spadek - strona 1

Fragment notatki:

Spadek Otwarcie spadku - następuje w momencie śmierci spadkodawcy. Spadek - ogół praw i obowiązków spadkodawcy (majątek oraz długi). Spadkodawca - może być nim wyłącznie osoba fizyczna (osoba prawna nie umiera). Spadkobierca - może być zarówno osoba fizyczna , prawna jak i inna instytucja nie posiadająca osobowości prawnej. Zapis - dotyczy tylko rzeczy ruchomych i jest ściśle związana z testamentem. Polecenie - to czego spadkodawca żąda od spadkobierców. Testament ma zawsze pierwszeństwo przed ustawą. Kolejność dziedziczenia ustawicznego :
małżonek (nie mniej niż ¼ ) i dzieci
małżonek (nie mniej niż ½), rodzice i rodzeństwo (gdy nie ma dzieci).
Rodzaje testamentów: własnoręczny - holograficzny (musi być napisany pismem spadkodawcy, musi być jasno napisany i podpisany + data), notarialny - alograficzny - sporządzony przed organem administracji publicznej w obecności co najmniej 2 świadków (dla osób niewidomych, analfabetów, niepełnosprawnych, czyli dla osób, które same nie mogą napisać, ustny - szczególny - po 6 miesiącach traci ważność i można (trzeba) napisać nowy, sporządzany na wypadek śmierci, w obecności co najmniej 3 świadków (świadkami nie mogą być spadkobiercy).
Przyjęcia, a odrzucenie spadku: M usi nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, mamy 6 miesięcy na złożenie wniosku o przyjęcie/odrzucenie spadku, oświadczenie czy przyjmiemy spadek wprost czy z dobrodziejstwem inwentarzu. Domniemywa się, że jeżeli nie ma oświadczenia to przyjmujemy wprost. Przyjmując spadek wprost przyjmujemy również wszystkie długi a całym naszym majątkiem. Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarzu czyli podział na aktywa i pasywa (majątek i długi), sąd spłaca długi majątkiem spadkodawcy (pierw zaległe podatki, kredyty bankowe, potem inni wierzyciele). Jeżeli majątek nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich długów to wtedy długi przepadają (wierzyciele pozostają nie spłaceni). Jeżeli majątek nie wystarcza na spłatę kredytów bankowych to spadkobierca będzie je musiał spłacić nawet przy spadku z dobrodziejstwem inwentarzu. Timescharing - umowy mające swoją nazwę i regulację. Czasowe korzystanie z budynku w roku (np., co roku od maja do lipca). Przed zawarciem takiej umowy, osoba która zachęca nas do tego, zobowiązana jest do przedstawienia nam konspektu. Warunki wynajmu, cena, daty, co potem będzie zawarte w umowie timescharingu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz