Socjologia - geneza, metody badań socjologicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4207
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - geneza, metody badań socjologicznych - strona 1 Socjologia - geneza, metody badań socjologicznych - strona 2 Socjologia - geneza, metody badań socjologicznych - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia Program wykładu:
Geneza socjologii
Prezentacja wiodących teorii socjologicznych
Metody badań socjologicznych
Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości
Kultura, pojmowanie kultury na gruncie socjologii (jej funkcje).
Proces socjalizacji (polega na wdrażaniu człowieka w życie społeczne)
Społeczeństwo, instytucje społeczne, procesy społeczne, struktura społeczna, ruchy społeczne
Socjologiczna analiza państwa
Dewiacje społeczne
Literatura:
J. Turner Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, ZYSK-ska
P. Sztompka, Wprowadzenie do socjologii
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii
Mylne założenia socjologii potocznej:
Znamy rzeczywistość społeczną, ponieważ w niej żyjemy. Niewłaściwa metoda, która ogranicza gromadzenie informacji, to metoda pragmatyczno-oceniająca.
Rozpatrywanie faktów w izolacji od szerszego kontekstu społecznego, w którym zawsze dany fakt występuje, a który to kontekst bywa bardzo złożony.
Założenie, że ludzie reagują w ten sam sposób na podobne bodźce, wpływy z zewnątrz, oddziaływania.
Ludzie spontanicznie rozwijają pewne zdolności do korzystania w pełni i w jednolity sposób z określonych warunków.
Geneza socjologii.
To jest dyscyplina młoda. Pojawiła się jako ostatnia spośród nauk społecznych (koncepcja Augusta Comte'a).
Pod koniec XVIII wieku w Europie, wydarzenia wówczas mające miejsce, przyczyniły się do powstania socjologii. Mówimy o okresie, w którym stary porządek (feudalny), kiedy świat był oparty na dominującym sposobie produkcji jakim było rolnictwo i tym, że ludzie w Europie funkcjonowali w małych lokalnych społecznościach. Głównymi stosunkami społecznymi były stosunki rodzinne, stosunki w produkcji. Zaczął się bardzo wyraźny przepływ siły roboczej z małych społeczności z feudalnych posiadłości ziemskich do miast, innych przestrzeni oraz za pracą w fabrykach, powstających w tym czasie historycznym. Rozwijający się przemysł, najpierw dość wolno, nabrał jednak swojej dynamiki. Oznaczało to ogromną zmianę dla ludzi - wyjście z małych społeczności, w których byli bardzo mocno zakorzenieni i funkcjonowali w bardzo silnych powiązaniach społecznych. Kiedy zaczęli z nich wychodzić w kierunku miast i przemysłu do społeczeństw, które się urbanizowały, to dawny świat w sensie psychospołecznych warunków egzystencji przestał dla nich istnieć. W tej epoce powstała intensywna myśl społeczna, a nawet ruch intelektualny zwany oświeceniem. Był on zerwaniem z tradycją odwoływania się do religii, dogmatów. Pojawił się tutaj nurt refleksji nad życiem społecznym i przyszłością.
Pod koniec XVIII w. ma miejsce Rewolucja Francuska była wydarzeniem wstrząsającym, które zmieniło w sposób zasadniczy fundamenty porządku społecznego. Obalono silną władzę dziedziczną Burbonów. Powstała wizja możliwego innego świata, w którym ludzie mogliby funkcjonować na innych zasadach, mieć inny status społeczny. Powstaje w tym momencie koncepcja demokratyzacji rządzenia, jeśli chodzi o epokę nowożytną.


(…)

… wymiarem życia społecznego. Znalazło to wyraz w rozwoju subdyscyplin socjologicznych specjalizujących się nie tylko w kulturze, ale także w dziedzinach zjawisk w dziedzinie kulury. Rozkwit przeżywają etnologia, etnografia, antropologia kulturowa. Rozwinęło się zainteresowanie środkami masowego przekazu. Zaczęto analizować mniej lub bardziej systematycznie i pod różnymi kątami przekazywane i rozpowszechniane kultury. Z socjologii kultury wyrastają socjologia nauki, socjologia moralności. Sama analiza kulturowa jest pewną perspektywą bardzo szeroko stosowaną w przypadku wielu badań.
Pojęcie kultury zrodziło się jako efekt dostrzeżenia obserwacji dwojakiego rodzaju. Po pierwsze zaobserwowano występowanie na świecie bardzo różnych sposobów życia ludzi. Różnice mogą dotyczyć zupełnie innych sposobów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz