Śląskie centrum logistyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Śląskie centrum logistyczne - strona 1 Śląskie centrum logistyczne - strona 2 Śląskie centrum logistyczne - strona 3

Fragment notatki:

Centrum logistyczne  – obiekt przestrzenno-funkcjonalny wraz  z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne  związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem  towarów oraz usługi towarzyszące.        • infrastruktura – np. budynki, budowle, place  • urządzenia techniczne służące do prowadzenia prac przeładunkowych i  magazynowych oraz wspomagające zarządzanie  • personel  • organizacja.        Typowe centrum logistyczne posiada takie  obiekty jak:     •  magazyny, place składowe, kolejowe  terminale kontenerowe, przy pomocy których  świadczone są usługi logistyczne  • hotele pracownicze, stacje paliw, stacje  serwisu pojazdów czy punkty gastronomiczne,  miejsca świadczenia usług celnych, firmy  ubezpieczeniowe – gdzie świadczone są usługi  towarzyszące    Śląskie Centrum Logistyki SA  rozpoczęło  działalność w roku 1989 jako Śląski Wolny  Obszar Celny, spółka powołana do utworzenia  i organizowania Wolnego Obszaru Celnego  oraz zarządzania i administrowania portami w  Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu. W roku 2002  została zmieniona nazwa spółki na Śląskie  Centrum Logistyki Spółka Akcyjna a Miasto  Gliwice wnosząc aportem teren i  nieruchomości gliwickiego portu stało się  większościowym Akcjonariuszem. Od 2003  rozpoczęto rozbudowę infrastruktury.    Dziś Śląskie Centrum Logistyki SA, to znana  marka na rynku z kapitałem zakładowym  37.428.200,00 PLN.      Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania w  zakresie logistyki i transportu, elastycznie  dopasowane do indywidualnych potrzeb,  zapewniając nowatorskie rozwiązania i  zarządzanie zaawansowanymi projektami  logistycznymi.      Powierzenie obsługi logistycznej Śląskiemu  Centrum Logistyki SA służy obniżeniu kosztów  działalności producentów, jak i dystrybutorów.  Gwarantuje oszczędności dzięki  możliwościom  operacyjnym, elastyczności i doświadczeniu w  branży.    Nowej generacji technologia, nowoczesna  infrastruktura oraz wysoko wykwalifikowany  zespół pracowników, daje gwarancje  najwyższej jakości.        Lokalizacja     Śląskie Centrum Logistyki S.A. obejmuje obszar o  powierzchni 47 ha przy ulicy Portowej w  Gliwicach i 12,58 ha przy ulicy Sikorskiego w  Gliwicach – Sośnicy.      Firma jest miejscem łączenia się trzech rodzajów  transportu: drogowego, kolejowego i wodnego.    Dogodną lokalizację zapewnia bliskość  skrzyżowania dwóch transeuropejskich korytarzy  transportowych:  • III Berlin/Dresden-Wrocław-Lwów-Kijów 

(…)


funkcje pomieszczeń produkcyjnych, biurowych, socjalnych
i magazynowych kopalni węgla kamiennego. Uzbrojenie
terenu stanowią: szczątkowe fragmenty sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej miejscowej, linia zasilająca ze
stacji 6kV, sieć teletechniczna.
MISJĄ - jest dostarczanie nowatorskich
rozwiązań logistycznych przy maksymalnym
ukierunkowaniu działań na satysfakcję
Partnerów w myśl zasady:
,,KLIENT…
… 47,6 ha przy ulicy Portowej 28
dysponujemy:
Magazynami o pow. ok. 16 000 m2
Placami składowymi o pojemności 70 000 t
Portem śródlądowym
Stacją i bocznicą kolejową - ok. 11 km torów
kolejowych
Pomieszczeniami biurowymi o pow. 2 400 m2
Parkingiem dla TIRów
W najbliższym okresie planowane jest oddanie
nowej inwestycji - HALI MAGAZYNOWEJ
STALI wraz z zapleczem socjalnym i nowoczesnymi
biurami…

funkcje pomieszczeń produkcyjnych, biurowych, socjalnych
i magazynowych kopalni węgla kamiennego. Uzbrojenie
terenu stanowią: szczątkowe fragmenty sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej miejscowej, linia zasilająca ze
stacji 6kV, sieć teletechniczna.
MISJĄ - jest dostarczanie nowatorskich
rozwiązań logistycznych przy maksymalnym
ukierunkowaniu działań na satysfakcję
Partnerów w myśl zasady:
,,KLIENT…
… 47,6 ha przy ulicy Portowej 28
dysponujemy:
Magazynami o pow. ok. 16 000 m2
Placami składowymi o pojemności 70 000 t
Portem śródlądowym
Stacją i bocznicą kolejową - ok. 11 km torów
kolejowych
Pomieszczeniami biurowymi o pow. 2 400 m2
Parkingiem dla TIRów
W najbliższym okresie planowane jest oddanie
nowej inwestycji - HALI MAGAZYNOWEJ
STALI wraz z zapleczem socjalnym i nowoczesnymi
biurami…
… gruntowa "Pole Wschód", zabudowana,
położona w Gliwicach - Sośnicy przy ul. Sikorskiego 122, o
powierzchni 12,5870 ha.
Nieruchomość jest położona w granicach miasta Gliwice z
dogodnym dojazdem do centrum miasta oraz Zabrza.
• Charakterystyka nieruchomości
Nieruchomość zabudowana jest budynkami będącymi
pozostałościami po zlikwidowanym "Polu Wschód" Kopalni
Węgla Kamiennego Sośnica, spełniającymi wcześniej…
… warunki składowania
Nowoczesna infrastruktura przeładunkowa –
suwnice 25 T, wózki 5 T
Tory kolejowe wewnątrz hali
Nowoczesny System Zarządzania Magazynem
Dostęp do stanów magazynowych on-line
Kompleksowe usługi towarzyszące
Elastyczność przyjętych rozwiązań
Systemy informatyczne
• MRPII/ERP - Zarządzanie Śląskim Centrum Logistyki S.A. wsparte
jest systemem informatycznym klasy MRP II/ERP IMPULS firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz