skutek obiektywny dyrektyw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skutek obiektywny dyrektyw - strona 1

Fragment notatki:

Na czym polega skutek obiektywny dyrektyw?
W orzecznictwie TS pojawia się również linia orzeczeń, które wskazują jeszcze inny rodzaj skutku dyrektywy (rozszerzona koncepcja skutku bezpośredniego), który doktryna nazywa niekiedy skutkiem obiektywnym. W orzeczeniach tych formułowany jest wyraźny wymóg uwzględniania przez sądy krajowe z urzędu prawa Unii w celu zapewnienia mu pełnej efektywności. Wymóg ten wiąże się z badaniem zgodności prawa krajowego - ustawy, decyzji administracyjnej, itp. - z prawem unii, tj. z dyrektywą. Trybunał orzekł, że w takich sprawach sądy są upoważnione do kontroli zgodności prawa krajowego z dyrektywą nie tylko na wniosek stron, ale także z urzędu. Sąd ma w pewnych przypadkach także obowiązek badać z urzędu, czy państwo właściwie implementowało dyrektywę, czy np. nie przekroczyło granic przyznanej mu swobody.
Trybunał stwierdził, nawiązując wyraźnie i rozwijając wymóg zgodnej interpretacji, iż: „sąd krajowy jest zobowiązany, gdy stosuje postanowienia prawa krajowego zarówno wcześniejsze, jak i późniejsze w stosunku do Dyrektywy, o której mowa, do interpretowania tych postanowień, tak daleko jak to możliwe, w świetle treści i celu Dyrektywy. Wymóg zgodnej z Dyrektywą interpretacji wymaga od sądu krajowego, w szczególności, wybrania interpretacji, która pozwoli mu odrzucić z urzędu jurysdykcję nadaną mu na mocy nieuczciwego warunku kontraktu”.
Trybunał wymaga w coraz szerszym zakresie uwzględniania przez sądy krajowe prawa Unii z urzędu w celu zapewnienia mu pełnej efektywności.
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz