Skuteczność wychowania, proces wychowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skuteczność wychowania, proces wychowania - strona 1 Skuteczność wychowania, proces wychowania - strona 2 Skuteczność wychowania, proces wychowania - strona 3

Fragment notatki:


Skuteczność wychowania rozpatrywana z perspektywy procesu wychowania - skuteczność jakiejkolwiek społecznej działalności (również wychowania) polega na realizacji celu założonego w działalności ludzi, którzy ją uprawiają
- działalność wychowawcza uruchamia się przez interakcję między wychowawcą, a wychowankiem i odbywa się przez stymulację psychologicznych mechanizmów wychowania (imitację, identyfikację, uczenie się przez wgląd, powstawanie stereotypu dynamicznego zachowań, interioryzacje, internalizacje).
- charakter interakcji wychowawczej zakłada wzajemność i odpowiedniość wywierania i odbioru wpływów, zależną od osobowości zarówno wychowawcy jak i wychowanka
- talent - nie może warunkować przydatności wychowawcy do działalności wychowawczej, ale wielokrotnie zwiększa szanse skutecznego oddziaływania, a czasami może zastąpić braki w fachowym przygotowaniu  mistrz wychowawca - jest to człowiek, który został do działalności wychowawczej doskonale przygotowany zarówno pod względem niezbędnych cech osobowościowych, jak i wiedzy i umiejętności
- umiejętności wychowawcze - dotyczą organizowania sytuacji wychowawczych, uruchamiania odpowiednich klas wpływów wychowawczych oraz wchodzenia w różnych sytuacjach w interakcje wychowawcze z dziećmi i młodzieżą Trzy ujęcia skutku wychowawczego: makrospołeczne, instytucjonalne, jednostkowo - osobowościowe. Ujęcie jednostkowo - osobowościowe: - jest dla ujęciem podstawowym zakłada uzyskanie, trwałych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te są zależne od treści skutków wychowania, aspektów formalnych, i mechanizmów psychologicznych wychowania pochodnych od uruchamianej klasy wpływów. Treść skutków wychowania określana jest poprzez wyniki analizy statystycznej i dynamicznej celu, czego wyrazem jest zawartość realizowanego projektu osobowości. Formalny aspekt określania treści skutków wychowania dotyczy problemów związanych z odległością uzyskanych wyników od punktu, w którym oddziaływania wychowawcze rozpoczęto. Mówi się o: kreatywnej (np. zainteresowanie przekonaniem), optymalizującej (np. jest bardziej obowiązkowy), minimalizującej (np. stał się mniej agresywny) i korekcyjnej (np. zmienił się jego stosunek do rodziców).
Uruchamianie klasy wpływów wychowawczych powinny uruchomić odpowiednie mechanizmy psychologiczne takie jak: identyfikacja, wgląd, powstanie stereotypu dynamicznego złożonych zachowań, interioryzacja i identyfikacja. Indywidualne, osobowościowe skutki wychowania mogą mieć charakter bezpośredni oraz pośredni.
Bezpośredni - występuje wówczas, gdy z określonej sytuacji wynika dla wychowanka określona informacja, mająca dla niego charakter wskazówki co do dalszych jego poczynań w podobnych sytuacjach lub co do ich znaczenia. Jest to doświadczenie.


(…)

… - to zadania i cele wychowania, określane przez ustawodawcę dla instytucji wychowujących (in. „funkcja urzędowa” instytucji)
- funkcja rzeczywista to realizacja funkcji złożonej
- funkcja postulowana - powstaje na zewnątrz systemu szkolnego i zawiera te wszystkie oczekiwania, które są adresowane do szkoły pod wpływem różnorodnych idei, wiedzy itp. Znajdują się tu przesłanki psychologiczne takie jak: wiedza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz