skuteczność hipoteki przymusowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skuteczność hipoteki przymusowej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Skuteczność hipoteki przymusowej.
Art. 34 op.
Hipoteka przymusowa ma na celu zagwarantowanie wierzycielowi realizacji jego należności pieniężnej z nieruchomości obciążonej hipoteką bez względu na kto, kto będzie jej właścicielem. Hipoteka przymusowa jest więc skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu. Przysługuje Skarbowi Państwa i j.s.t., ma charakter przymusowy (wierzytelność dłużnika stwierdzona tytułem wykonawczym), generalny (obciąża wszystkie nieruchomości dłużnika; innymi słowa jest to hipoteka łączna - obciąża wszystkie nieruchomości dłużnika podatkowego).
Hipoteka jest skuteczna wobec podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych (powstałych przez doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania), a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.
Hipoteka działa wstecz od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu a nie z chwilą jego dokonania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz