Skład zarządu EBC i jego zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład zarządu EBC i jego zadania - strona 1 Skład zarządu EBC i jego zadania - strona 2 Skład zarządu EBC i jego zadania - strona 3

Fragment notatki:

Skład zarządu EBC i jego zadania.
Eurosystem składa się z Eurosytemu Banków Centralnych oraz największych banków.
Organy kierujące bankiem to:
Zarząd;
Rada Prezesów;
Rada ogólna.
Zarząd składa się z Prezesa, Wice prezesa i 4 członków-razem 6 osób.
Członków zarządu mianuje się spośród osób o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniężnej lub bankowej, za zgodą państw członkowskich wyrażoną na szczeblu państw lub rządów na podstawie rekomendacji Rady Unii po uzyskaniu przez nią opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Zarządzającej. Kadencja członków zarządu trwa 8 lat i nie może być odnowiona.
Zadania zarządu:
Podejmowanie decyzji dotyczących realizacji polityki pieniężnej
Przygotowanie posiedzeń Rady Zarządzającej;
Bieżące zarządzanie EBC.
Skład i zadania Rady Prezesów EBC.
Rada prezesów składa się z Prezesa;
Wice prezesa;
4 członków zarządu oraz Prezesów Krajowych Banków Centralnych strefy Euro.
Prezesi powoływanie są przez najwyższe organy krajowe. W Polsce przez Sejm na wniosek Prezydenta. Możliwe są dwie kadencje po 6 lat.
Podstawowe zadania:
Uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych Eurosystemowi;
Ustalanie polityki pieniężnej strefy Euro, wyłącznie z odpowiednimi decyzjami w sprawie pośrednich celów pieniężnych podstawowych stóp procentowych i wielkości rezerw w Eurosystemie oraz określonych wytycznych koniecznych do ich realizacji.
Rada Prezesów liczy obecnie 22 osoby, ale może ich liczyć 33. Tworzony jest ranking na podstawie:
Udziału PKB kraju w PKB UE; 5/6
Udział bilansu kraju w Bilansie UE. 1/6
Zasady: (jeden członek=jeden głos, osobiste uczestnictwo, reprezentatywność, system przejrzysty).
Co oznacza stabilność cen w Eurosystemie.
Stabilność cen jest to sytuacja, w której roczny wzrost cen mierzony zharmonizowanym indeksem cen konsumpcyjnych (HICP) kształtuje się poniżej 2%. Stabilność cen powina być utrzymywana w średnim okresie czasu.
EBC chce osiągnąć indeksy poniżej 2%.
Proszę omówić dwa filary strategii polityki pieniężnej EBC.
Strategia EBC to pewna procedura postępowania w realizacji polityki pieniężnej.
Wspierania jest ona na dwóch filarach
Rysunek:
Filar I: dot. Bezpośredniego celu inflacyjnego.
Analiza ekonomiczna pewnych tendencji szoków, które są obecne i mogą być w przyszłości (mogą występować).
Mierzymy go miernikowo:
Wielkość PKB w Eurolandzie i krajowe;
Wielkość zatrudnienia i bezrobocia;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz