Separacja małżonków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Separacja małżonków  - strona 1 Separacja małżonków  - strona 2

Fragment notatki:

SEPARACJA MAŁŻONKÓW 6.1. PRZESŁANKI ORZECZENIA SEPARACJI -do przesłanek orzeczenia separacji należą:
rozkład pożycia małżeńskiego
zgodne żądanie małżonków
• przesłanki negatywne 1) Rozkład pożycia małżeńskiego  rozkład pożycia małżeńskiego powinien być zupełny -nie wymaga się, aby zerwanie więzi uczuciowej/gospodarczej i seksualnej było trwałe 2) Zgodne żądanie małżonków  KRO przewiduje możliwość orzeczenia separacji małżonków niemających wspólnych małoletnich dzieci na podstawie ich zgodnego żądania -żądanie takie sąd rozpatruje w postępowaniu nieprocesowym -sąd powinien przed wydaniem orzeczenia ocenić czy oświadczenia małżonków są wiarygodne 3) Przesłanki negatywne  są takie same jak w przypadku rozwodu
6.2. SKUTKI SEPARACJI I JEJ USTANIE 1) Skutki separacji  mimo orzeczenia separacji małżeństwo trwa nadal - oznacza to, że:
żaden z małżonków nie może zawrzeć nowego małżeństwa ani powrócić do swojego nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego uchylony zostaje jednak obowiązek wspólnego pożycia małżonków, czego dalszą konsekwencją jest wyłączenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, gdy urodziło się ono po upływie 300 dni od dnia orzeczenia separacji sąd jest obowiązany orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz o kosztach jego utrzymania, a także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania -rozpoznając żądanie separacji sąd obligatoryjnie orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia w razie zgodnego żądania separacji, sąd nie orzeka o winie, chociażby żądał tego którykolwiek z małżonków -w odniesieniu do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego małżonka drugiemu pozostającemu w separacji stosuje się przepisy regulujące ten obowiązek między rozwiedzionymi małżonkami:
w razie orzeczenia separacji w procesie obowiązek alimentacyjny małżonka niewinnego lub współwinnego rozkładu pożycia jest powiązany z przesłanką niedostatku drugiego małżonka obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego pojawia się mimo braku niedostatku, jeżeli wskutek separacji istotnie pogorszyła się sytuacja materialna małżonka niewinnego obowiązek alimentacyjny nie odnosi się do małżonków, którzy zgodnie zażądali separacji -wskutek separacji pozostaje obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami, jednak w złagodzonej postaci
-wykonanie obowiązku zależy w tym przypadku od względów słuszności -orzeczenie separacji uchyla obowiązek wierności i współdziałania dla dobra rodziny

(…)

… uchyla obowiązek wierności i współdziałania dla dobra rodziny -orzeczenie separacji powoduje powstanie ustroju rozdzielności majątkowej
-jest to ustrój przymusowy
-powstaje on z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądowego i nie jest możliwe orzekanie o powstaniu rozdzielności z datą wsteczną
-orzeczenie separacji wywołuje również skutki w dziedzinie prawa spadkowego:
małżonek pozostający w separacji…
… rozpoznaje sprawę w trybie nieprocesowym -w razie wszczęcia postępowania zawiesza się z urzędu postępowania:
o eksmisję jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania
w sprawie o korzystanie przez małżonków rozłączonych z takiego mieszkania -prawomocne orzeczenie sądu znoszące separację małżonków powoduje jednocześnie ustanie jej skutków -jednak nie we wszystkich kwestiach następuje automatyczny powrót…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz