Selekcja kadr - schemat działań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Selekcja kadr - schemat działań - strona 1 Selekcja kadr - schemat działań - strona 2

Fragment notatki:

SELEKCJA KADR Schemat działań selekcyjnych: rodzaje selekcji: wstępna (budowanie listy kandydatów), właściwa (wyłanianie najlepszego kandydata) i weryfikująca (dotyczy już zatrudnionych pracowników)
pozytywna (wybór najlepszych spośród kandydatów
negatywna (odrzucanie najgorszych)
etapy działań: wybór strategii (procedury) selekcyjnej):
kolejnych przeszkód (play off)
kompensacyjna
mieszana
ustalenie kryteriów selekcji - kwalifikacyjne, osobowościowe, efektywnościowe, behawioralne
dokonanie oceny końcowej i podjęcie decyzji
Techniki selekcji: analiza dokumentów (list motywacyjny, cv, świadectwa, dyplomy itp.)
formularze aplikacyjne
sprawdzanie referencji
wywiad kwalifikacyjny (niezorganizowany, zorganizowany)
testy
badania medyczne/testy fizjologiczne
assessment centre (ocena zintegrowana)
analiza danych biograficznych (ścieżki kariery)
techniki niekonwencjonalne np. astrologia
Wymogi stawiane technikom selekcji (wymiary oceny): obiektywizm - takie samo zastosowanie i ocena końcowa, bez względu na osobę badającą standaryzacja - w powtarzalnych warunkach takie same oceny danego kandydata normalizacja - możliwość przeniesienia uzyskanych wyników na poszczególne cechy profilu kwalifikacyjnego rzetelność - dokładność pomiaru i minimalizacja błędów trafność - stopień, w jakim wnioski wyciągnięte z danej selekcji są prawdziwe
Wywiad kwalifikacyjny: rozmowa kwalifikacyjna (jeden z etapów selekcji) przeprowadzana jest między osobą pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialną za selekcję, a kandydatem do pracy; ma na celu m.in. uzupełnienie informacji podanych w CV, zbadanie motywacji kandydata i oczekiwań obu stron co do ewentualnej współpracy rodzaje wywiadu kwalifikacyjnego: wywiad wstępny
wywiad pogłębiony (strukturalizowany)
Etapy rozmowy kwalifikacyjnej: wprowadzenie
pozyskanie danych o kandydacie
prowadzący udziela informacji
zamknięcie
zakończenie wywiadu
ocena przydatności kandydata - po zakończeniu rozmowy i wyjściu kandydata Błędy popełniane podczas rozmowy kwalifikacyjnej: faworyzowanie osób podobnych do prowadzącego wywiad
przenoszenie na ocenianego cech innych osób, z którymi jest kojarzony
wzmacnianie i nagradzanie pożądanych i oczekiwanych zachowań kandydata
emocjonalne reakcje na jego odpowiedzi
ukierunkowywanie kandydata w celu uzyskania oczekiwanej odpowiedzi
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz