Selekcja i dobór pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Selekcja i dobór pracowników - strona 1 Selekcja i dobór pracowników - strona 2 Selekcja i dobór pracowników - strona 3

Fragment notatki:

Selekcja pracowników 1. WPROWADZENIE Okres recesji oprócz wielu niedogodności niesie ze sobą również wiele nowych możliwości. Mogłoby się wydawać, że w czasach, gdy przedsiębiorstwa zajmują się głównie redukcją liczby zatrudnionych, dobór i selekcja pracowników zejdzie na drugi plan. Tymczasem, nawet gdy zaczyna dominować polityka ostrych cięć i oszczędności, nie zanika potrzeba selekcji; co więcej, te właśnie oszczędności wymuszają stosowanie takich metod doboru, które zagwarantują wybór rzeczywiście odpowiedniego kandydata.
Wysoki poziom bezrobocia jest oczywiście zjawiskiem niekorzystnym, ale z punktu widzenia selekcji personelu posiada pewną zaletę. Mimo iż w wielu dziedzinach wciąż bezskutecznie poszukuje się specjalistów, to generalnie można sobie pozwolić na wybór pracownika ze znacznie większej „puli” podobnie wykształconych i wykwalifikowanych kandydatów.
Selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na pracowników i dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko. Selekcji dokonuje się wśród kandydatów pozyskanych wskutek przeprowadzonej rekrutacji.
Dokonanie wyboru kandydata najbardziej odpowiedniego na wakujące stanowisko, nazywane też doborem zawodowym, zakłada realizację dwóch celów:
produkcyjnego - wybór ludzi, którzy najlepiej będą daną pracę wykonywać oraz eliminacja tych, którzy ze względu na cechy indywidualne do danej pracy się nie nadają;
społecznego - wybór pracy dla ludzi pod kątem ich zainteresowań i motywów, tak aby wykonywali pracę, która przyniesie im największą satysfakcję zawodową.
Efektywność i skuteczność metod selekcji personelu zależy od wielu czynników. Wprowadzenie tych czynników do odpowiednich równań daje możliwość obliczenia oszczędności na kosztach każdej z nich. Słuszność doboru instrumentów selekcji oraz wskaźniki selekcji stanowią dwa najbardziej istotne elementy wpływające na kształt obliczeń. Wzrost wartości któregoś z wymienionych czynników podnosi skuteczność praktycznie każdego systemu doboru kadr.
Wzrost wskaźnika selekcji, który następuje przy dużym bezrobociu, oznacza, że przedsiębiorstwo może wybierać spośród wielu procedur doboru personelu. Wybór ten można najlepiej zilustrować na podstawie analizy dwóch opcji wynikających z odmiennego stosunku do tego samego zagadnienia. Przedsiębiorstwo może się zdecydować na utrzymanie dotychczasowej metody stosując gorzej dobrane, a zatem zazwyczaj tańsze metody selekcji. Utrzymanie dotychczasowej skuteczności jest możliwe dzięki dostępowi do szerszego grona odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. Z drugiej strony, firmy mogą optować za wykorzystaniem lepszych, a często droższych metod, dzięki którym podniesie się ogólna skuteczność obecnie stosowanego systemu.

(…)

… przyczyn błędów popełnianych podczas przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, badań nad technikami autoprezentacji, badań dotyczących uprzedzeń itp. Można interpretować w kategoriach teorii atrybucji.
Dobór i selekcja personelu rozpoczyna się od fazy poszukiwania informacji o człowieku i ich bieżącego przetwarzania. Dokonuje się tego podczas spotkań z kandydatem, prowadząc z nim rozmowy, analizując…
… i nieporozumień, jakie są udziałem rozmowy kwalifikacyjnej.
Należą do nich:
1. Trudności językowe stanowiące przeszkodę w rozumieniu wyrażanych myśli, wywołane:
wieloznacznością i nieostrością słów i zwrotów;
niepoprawnością i niejasnością wyrażeń;
wypowiadaniem zdań, które mogą być poczytane jako oferta.
2. Trudności w aktywnym słuchaniu rozmówcy, spowodowane:
prowadzeniem dialogu wewnętrznego z samym…
… ofertami kandydatów;
wstępna selekcja kwalifikacyjna;
testowanie, grupowe metody selekcji;
ostateczna rozmowa kwalifikacyjna (wywiad szczegółowy);
weryfikacja informacji o kandydacie;
badania lekarskie;
decyzja o zatrudnieniu;
oferta pracy.
Zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów
Pisemne oferty kandydatów stanowią ich odpowiedzi na zapotrzebowanie organizacji zgłoszone w procesie rekrutacji…
medycyny pracy. Ustawą tą utworzono służbę medycyny pracy, która współdziałając z pracodawcą wykonuje w odniesieniu do pracowników m.in. zadania z zakresu:
ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie;
sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez wykonywanie wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy oraz przez wykonywanie orzecznictwa do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;
prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji zdrowotnej;
inicjowania działań pracodawcy na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji;
prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników.
Mocą tej ustawy pracodawca został zobowiązany do zawarcia z jednostką służby medycyny pracy umowy, na podstawie…
… konkursowym wyodrębnia się najczęściej następujące etapy:
1. Ogłoszenie konkursu z określeniem warunków przystąpienia.
2. Powołanie komisji konkursowej i opracowanie kryteriów oceny właściwości kandydatów, do których należą:
wykształcenie;
przebieg praktyki zawodowej;
świadectwa pracy, opinie, referencje, życiorys;
wiek;
stan zdrowia;
wyniki testów psychologicznych;
znajomość metod zarządzania i styl…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz