Segmentacja rynku - Różnicowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segmentacja rynku - Różnicowanie - strona 1 Segmentacja rynku - Różnicowanie - strona 2 Segmentacja rynku - Różnicowanie - strona 3

Fragment notatki:

Cele segmentacji rynku
Celem segmentacji rynku jest wyodrębnienie grup nabywców, którzy mogą stanowić potencjalnie osobny rynek ze względu na swoje potrzeby i wymagania. Sprzedający może, więc opracować oddzielny produkt i/lub program marketingowy dla każdego z nich. Korzyści z segmentacji rynku
umożliwia identyfikację wyboru docelowego, dzięki czemu lepiej można dopasować produkt i działania marketingowe do wymogów konsumenta;
firma skupia uwagę na najlepszych segmentach;
segmenty wyznaczają firmie obszar działania (program mix);
umożliwia specjalizację;
to miejsce koncentracji środków;
lepsze wykorzystanie okoliczności rynkowych.
Procedura segmentacji:
1. Segment rynku - określanie kryteriów segmentacji (pod kątem ich istotności), dokonanie segmentacji oraz charakterystyka segmentów;
2. Wybór rynków docelowych - ocena atrakcyjności segmentów oraz wybór rynku docelowego;
3. Umiejscowienie produktu w segmencie - warianty, pozycjonowanie i wybór pozycji oraz dobór marketingu mix.
Kryteria segmentacji:
Różne zmienne wykorzystane są do segmentacji rynku konsumentów. Zmienne te mieszczą się w dwóch obszernych grupach:
1. dotyczą konsumenta:
- cechy społeczne, demograficzne, geograficzne, psychologiczne; 2. dotyczą sytuacji zakupu:
- wzorce konsumpcji, warunki zakupu, dostrzeganie korzyści;
Użyteczność segmentu dla firmy:
Każdy segment musi być:
1. Mierzalny - możliwy do zidentyfikowania i ilościowego określenia;
2. Homogeniczny - segment powinien się odróżniać od innych i odmiennie reagować na działania firmy;
3. Zdolny do życia - wystarczająco duży aby traktować go jako odrębny rynek;
4. Dostępny - osiągalny przez firmę, wrażliwy na działania marketingowe;
5. Wrażliwy - pozytywnie reagujący na marketing mix;
6. Stabilny w czasie - musi zapewnić realizację długookresowych celów finansowych;
Ocena segmentów:
Wielkość i rozwój rynku;
Dochodowość;
Wrażliwość;
Odpowiednia struktura segmentu;
Zgodność z celami firmy;
Zasoby formy pod kątem zdolności działania w segmencie.
Strategie:
1. Strategia marketingu niezróżnicowanego:
- produkt do wszystkich, ale brak segmentu;
2. Strategia marketingu zróżnicowanego:
- wybieramy na jakich segmentach chcemy działać, wybieramy kilka segmentów;
3. Strategia marketingu skoncentrowanego:
- decydujemy się na

(…)

… produktów w danej linii;
- spójność (harmonijność) oznacza stopień pokrewieństwa produktów tworzących różne linie.
Marketing II
5 marca 2011
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz