Scytowie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Scytowie - strona 1 Scytowie - strona 2 Scytowie - strona 3

Fragment notatki:

    SCYTOWIE  na ziemiach polskich Stanowisko w miejscowości  Wicina     Scytowie • Dwie teorie : – Ludność europeidalna, język z grupy  indoirańskiej Scytyjscy wojownicy, puchar z kurhanu. Kul Oba.     Scytowie – Lud pochodzenia azjatyckiego należący do  rasy mongoloidalnej. Przybył na tereny  Europy z Azji Centralnej.  Język podobny do grupy ałtajskiej.     Pochodzenie • 3 legendy Herodota  (V w. p.n.e.) • Scytowie wywodzą  się z terenów  pomiędzy Ałtajem a  Wołgą. Przybyli nad  Morze Czarne w  VIII-VII w. p.n.e.     Scytowie w Europie Środkowej • Połowa VI w. p.n.e. – Kotlina Karpacka,  Bałkany, Ukraina. • Najazdy na ludność kultury łużyckiej przez  Bramę Morawską. • Źródła : pochówki scytyjskie (kurhany)  oraz zniszczone grody ze śladami  obecności Scytów.     Państwo Scytów • Państwo na Krymie – osłabione przez   nową falę koczowników (Sarmatów),  upadło w III w. n.e. po najeździe Gotów.     Scytowie na ziemiach polskich • Śląsk • Jura Krakowsko-Częstochowska • Kujawy • Okolice Zielonej Góry Mimo wielu podbitych terytoriów Scytowie nie  kontynuowali już marszu na zachód.     WICINA WICINA Województwo  lubuskie Powiat żarski Gmina Jasień         Wicina • 1902 – skarb ozdób  brązowych • 1920 – C. Schuchhardt  – pierwsze badania  wykopaliskowe • 1965 – weryfikacja badań przedwojennych • 1966 – badania powierzchniowe • Od 1967 – badania wykopaliskowe     Osada obronna • Stanowisko nr 1 we wsi Wicina • Na terenie Wiciny odnotowano 20  stanowisk. • Grupa białowicka kultury łużyckiej • Naturalne wzniesienie wśród podmokłych  łąk (naturalne miejsce obronne) • Pradolina rzeki Lubszy • Rozmiary : 180 x 200 m         • Jeden poziom osadniczy (jednolita  warstwa) • Okres użytkowania od 100 do 200 lat • Osada obronna założona została w VII w.  p.n.e. • Upadek – połowa VI lub przełom VI/V w.  p.n.e. • Brak przerw w osadnictwie     Ary przebadane  do roku 1971.     • Obronność osady : – Wał z umocnieniami kamiennymi – Dwa rzędy równoległych do wału palików po  stronie zewnętrznej – palisada, falochron,  umocnienia wału. • Domy : – Drewniane – Konstrukcja  słupowa – 2 rzędy dużych,  prostokątnych  domów.     • Znaleziska : – Ciężarki tkackie - tkactwo – Nadlewy brązowe, formy odlewnicze,  przepalona polepa – pracownia metalurgiczna

(…)

…,
prostokątnych
domów.
• Znaleziska :
– Ciężarki tkackie - tkactwo
– Nadlewy brązowe, formy odlewnicze,
przepalona polepa – pracownia metalurgiczna
– Jama z ceramiką i węglem drzewnym
garncarstwo
– Studnia z naczyniami w środku
Upadek osady w Wicinie
• Intensywna spalenizna w górnej części
warstwy osadniczej – pożar.
• Bardzo duża ilość materiału zabytkowego
[do 2 ton ceramiki i kilkuset zabytków
wydzielonych…
… próbowała je osłonić.
Znaleziono przy nich ozdoby
Szkielety dość mocno przepalone, w okolicy dużo
węgli drzewnych, zwęglone fragmenty belek oraz
przepalone ziarno – kobieta i dziecko próbowali się
schować w jamie we wnętrzu budynku, który następnie
spłonął.
3. Fragmenty czaszki i kości ramieniowej
dorosłego oraz kości dziecka.
- Silnie przepalone
- Sztylet w pochwie (żelazny)
- Dwa trójgraniaste grociki…

– W jego tulei – 2 grociki typu
scytyjskiego
– Znaleziony na wale
– Grociki spełniały rolę klinów –
szybka reparacja na polu walki.
PODSUMOWANIE
• Osada w Wicinie powstała w okresie Halsztat D.
Czas jej funkcjonowania wykracza poza ramy
tego okresu.
• Od VII do VI lub VI/V w. p.n.e.
• Osada uległa gwałtownemu zniszczeniu jesienią
(po zbiorach zbóż i żołędzi).
• Ludność częściowo wyginęła, częściowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz