Sztuka pradziejowa

note /search

Budownictwo w epoce brązu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Budownictwo we wczesnej epoce brązu Budownictwo tej epoki pozostawiło po sobie dość skąpe ślady. Większość wznoszonych przez ówczesne ludy nie pozostawiło po sobie śladów uchwytnych archeologicznie. Najczęstszymi znaleziskami są jamy, głównie o charakterze zasobowym, ziemianki, półziemianki, oraz ś...

Chronologia epoki brazu i epoki zelaza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2723

CHRONOLOGIA EPOKI BRĄZU I EPOKI ŻELAZA Lata Okres Daty Kultury 2300 2300- 2200 2100 I okres epoki brązu 2000 1900 1800 -1800 1700 1800- unietycka, strzyżowska 1600 II okres epoki brązu 1500 krąg kultur mogiłowych, kultura 1400 -1300 przedłużycka, krąg nordyjski 1300 III okres epoki brązu 1300- łuży...

Kultura unietycka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

KULTURA UNIETYCKA (faza staro-unietycka i klasyczna) geneza: kultura ceramiki sznurowe i kultury pucharów dzwonowatych; zasięg: dorzecze Morawy i dorzecze górnej i środkowej Łaby (aż po obszar Bawarii), obszary nad Odrą; chronologia: XXIII-XVI w. BC

Obrządek pogrzebowy we wczesnej i starszej epoce brązu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

Obrz ą dek pogrzebowy we wczesnej i starszej epoce br ą zu Obrządek pogrzebowy jako taki w materiale archeologicznym jest słabo uchwytny, lecz możemy odtworzy jego efekt. Był on na przestrzeni dziejów tej epoki zróżnicowany. Od pochówków szkieletowych po ciałopalne, cmentarzyska i pojedyncze groby...

Paleolit, mezolit, neolit-chronologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1708

Czas Epoka geologiczna Zlodowacenie i klimat Gatunek człowieka 1,2 mln lat temu 1,8 mln lat temu- 1,2-0,95 mln lat temu 1,2 mln lat temu 1,1 mln lat temu 11 tys lat temu Homo erectus 1,0 mln lat temu 0,9 mln lat temu 0,8 mln lat temu 950-730 ...

Scytowie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

    SCYTOWIE  na ziemiach polskich Stanowisko w miejscowości  Wicina     Scytowie • Dwie teorie : – Ludność europeidalna, język z grupy  indoirańskiej Scytyjscy wojownicy, puchar z kurhanu. Kul Oba.     Scytowie – Lud pochodzenia azjatyckiego należący do  rasy mongoloidalnej. Przybył na tereny  Eur...

Wczesna epoka żelaza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1680

WCZESNA EPOKA ŻELAZA (OKRES HALSZTACKI)- VIII-V w a.C. okres halsztacki C- 800-600 a.C. okres halsztacki D- 600-400 a.C. SCYTOWIE Chronologia przybyli z Centralnej Azji, zmiany klimatyczne? Wypierają Kimmerów VI w a.C. stepy nadczarnomorskie, ...