Dzieje Europy Wschodniej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieje Europy Wschodniej - strona 1 Dzieje Europy Wschodniej - strona 2 Dzieje Europy Wschodniej - strona 3

Fragment notatki:DOLNY PALEOLIT
Pierwsi ludzie wywodzili się z Afryki. Początki gatunku ludzkiego datuje się na 6-5 mln lat temu, byli to hominides, istoty poruszające się na dwóch nogach.
Najwięcej szczątków naszych przodków z tego okresu odnajduje się we wschodniej Afryce. Należy jednak podkreślić, że kiedyś panował tam klimat odmienny od dzisiejszego – zamiast pustyni znajdowała się tam dość żyzna sawanna. W toku ewolucji człowieka ewoluował również klimat.
Najstarsze szczątki człowieka istotne dla naukowców to czaszki i części kręgosłupa, gdyż mówią one o sposobie poruszania się człowiekowatych.
Homo Habilis – człowiek “potrafiący“, uzdolniony, był najstarszym z człowiekowatych. Najstarsze znalezione szczątki Homo Habilis liczą około 2,5 mln lat. Znaleziono je wraz z pierwszymi, prostymi narzędziami, stąd Habilis. Charakterystyczna była też mała objętość mózgu. O sposobie poruszania się tych osobników świadczyły również znalezione, utrwalone w trwałym podłoży ślady stóp.

EPOKA BRĄZU
Na pierwszym planie – brąz (stop miedzi 90% i cyny 6-12% + niechciane zanieczyszczenia)
Brąz to twór sztuczny, nie występuje w przyrodzie, w zależności od proporcji miedzi i cyny może być twardszy lub bardziej miękki i plastyczny.
Wiedza o tych proporcjach była ścisła, używano miar objętości, wiedzę tę przekazywano z pokolenia na pokolenie.
Miedz i cyna nie występują w jednych złożach. Konieczny był więc transport surowców i wymiana.
Miedź występuje : na Cyprze, na Bałkanach, w Kotlinie Karpackiej, na Kaukazie, w południowym Uralu, w Górach Rudawy (Czechy), w Górach Harcu (Niemcy), na Wołyniu – to były ważniejsze złoża w Europie w epoce brązu
Cyna występowała - w Bretanii płn-zachodniej, w Hiszpanii, w Górach Rudawy, na Kaukazie, na Uralu.

DOLNY PALEOLIT
Pierwsi ludzie wywodzili się z Afryki. Początki gatunku ludzkiego datuje się na 6-5 mln lat temu, byli to hominides, istoty poruszające się na dwóch nogach.
Najwięcej szczątków naszych przodków z tego okresu odnajduje się we wschodniej Afryce. Należy jednak podkreślić, że kiedyś panował tam klimat odmienny od dzisiejszego - zamiast pustyni znajdowała się tam dość żyzna sawanna. W toku ewolucji człowieka ewoluował również klimat.
Najstarsze szczątki człowieka istotne dla naukowców to czaszki i części kręgosłupa, gdyż mówią one o sposobie poruszania się człowiekowatych.
Homo Habilis - człowiek “potrafiący“, uzdolniony, był najstarszym z człowiekowatych. Najstarsze znalezione szczątki Homo Habilis liczą około 2,5 mln lat. Znaleziono je wraz z pierwszymi, prostymi narzędziami, stąd Habilis. Charakterystyczna była też mała objętość mózgu. O sposobie poruszania się tych osobników świadczyły również znalezione, utrwalone w trwałym podłoży ślady stóp.
Najstarszymi znalezionymi narzędziami były kamienie, ukształtowane w celu wykonywania konkretnej czynności. Aby wykonać takie “narzędzie” potrzeba było około 100 uderzeń innym kamieniem. Były to narzędzia drugiego stopnia, co oznacza, ze potrzebne było inne narzędzie, aby je wykonać. Było to więc działanie produkcyjne, co odróżnia naszych przodków od małp, gdyż np. szympans, rozłupując kamieniem orzech nie ukształtował wcześniej specjalnie kamienia, by było to zadanie łatwiejsze. Znalezione narzędzia pochodzą sprzed 2,5 mln lat temu.
Homo Erectus - kolejny, młodszy przodek człowieka współczesnego. “Człowiek wyprostowany“. Używał on coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi, staniał przekaz z pokolenia na pokolenie techniki produkcji narzędzi, więc były one ulepszan

(…)

… konnicy (najemnej). Kobiety sarmackie - mogły być kapłankami. Sarmaci interesowali się południem i zachodem (Kotliną Karpacką i Puszczą Węgierską) Sarmaci gromadzili bogactwa, nie w takich ilościach jak Scytowie i Hunowie, ale też sporo.
GOCI
Stabilizacja na stepie trwała aż do przybycia nad Morze Czarne plemion germańskich, co zdarzyło się jeszcze za funkcjonowania Sarmatów - w II w. n.e…
… też na brak granicy stanowiącej Morze Czarne na drodze z Azji do Europy (zamiast cieśnin był ląd).
Pięć możliwych scenariuszy przybycia ludności neolitycznej do Europy:
1. Ludność rolnicza zasiedla tereny niezamieszkałe. Scenariusz mało prawdopodobny.
2. Kontakt ludności rolniczej i zbierackiej - konflikt i walki oraz ostateczne zaniknięcie populacji łowców w drodze tych walk.
3. Życie przez pewien czas…
… szarpaną. Dariusz znalazł sie w pułapce na obcej ziemi. “Gdy w końcu miało dojść do bitwy, Scytowie rzucili się w pogoń za zającem, Dariusz wycofał się więc czując, że Scytowie Persów zignorowali całkowicie”
Kimmerowie i Scytowie byli indoeuropejczykami.
Najazdy Scytów na Europę Środkową. Scytów interesowało południe - kolonie greckie nad Morzem Czarnym. Grecy i Scytowie byli połączeni wymiana handlową…
… Hunów. Odbywał się przez nie transfer zboża do Grecji Właściwej. Najważniejsze kolonie greckie nad Morzem Czarnym:
Tyras (ujście Dniestru)
Olbia (ujście Dniestru)
Tanais (ujście Dunaju)
Hersonez
Teodozja
Pantipakajon
Fasis (na wschodzie, w Kolchidzie)
Bałakława (Krym - tam świątynia Jowisza, posągi Herkulesa)
Grecy przynieśli ze sobą swe zwyczaje, styl życia. Np. plan Olbii zawierał takie greckie…
…) z narzędziami, już bardziej zaawansowanymi, jak np. ostrza liściowate (płaska forma, przypominająca grot)
PALEOLIT ŚRODKOWY
Epoka związana z działalnością neandertalczyków, krępych, podobnych do Eskimosów i przystosowanych do chłodu osobników.
Na północne tereny Europy neandertalczycy zmierzali jedynie w okresach ocieplenia, cofania się lądolodu. Normalnie przebywał on na południu - wybrzeżach Morza Czarnego…
… łodzie (4 tyś pne), oraz sieci rybackie.
W 4 tyś pne następuje początek eksploatacji złota północy, czyli bursztynu. Pojawiają się warsztaty, wyrabiające kolie. W 3 tyś pne bursztyn pojawia się już w całej Europie, w 2 tyś pne był już w Grecji. Wierzono, że w bursztynie uwięzione jest Słońce, więc używano go do odprawiania różnych kultów solarnych a także jako kadzidło. Bursztyn wydobywano od zatoki Gdańskiej aż po Zatokę Kurońską, w Kurpii, nad Prypecią i Dnieprem (hm?)
Kultura Trypolska - wyznacza ramy neolitu w Europie.
Społeczności eneolityczne i innowacje eneolityczne wprowadzane do stanu neolitu i stopniowo go zmieniające:
Rolnictwo żarowe - ogień środkiem agrotechnicznym, łatwość wypalenia dużej przestrzeni i automatyczne nawiezienie jej popiołem otwiera możliwość wykorzystania słabszego typu…
… i zwierząt. Pierwszymi hodowanymi roślinami były pszenica i jęczmień, zaś zwierzętami w kolejności : koza, owca, krowa, świnia.
Jakie rośliny hodowano dowiadujemy się z badań genetycznych, porównujących DNA roślin współczesnych i szczątków z osad.
Bliskowschodnie centrum neolityczne nazywamy Żyznym Półksiężycem. Obejmował on Irak, Iran, Anatolię, część Turcji. Tam właśnie występowały dzikie odmiany roślin…
… o tym fragment z Owidiusza (był tam, bo skazali go na wygnanie)
O Kimmerach Grecy mogli tylko słyszeć, sąsiadowali zaś na północy ze Scytami i Sarmatami.
SARMACI
Lud koczowniczy z grupy irańskiej, było to kilka różnych plemion, m.in. Jazygowie, Alanowie, Roksolanie. Na stepach pojawili się po Scytach. “Nie mieli miast i twierdz, domy wozili ze sobą na wozach, trudnili się walką i hodowlą” Herodot - “Sarmaci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz