Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego - strona 1 Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego - strona 2 Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Sankcjonowanie norm prawa administracyjnego Środki egzekucji administracyjnej Polega on na tym, że jeśli obowiązek nie zostanie wykonany, może zostać uruchomiona procedura egzekucyjna, administracyjna, postępowanie egzekucyjne. Jest to procedura określona w ust. z dn. 17 czerw. 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za pomocą tego postępowania może zostać wymuszone przestrzeganie takiego obowiązku, który nie jest aktualnie realizowany. W tej ustawie są przewidziane środki przymusu w postaci tzw. środków egzekucyjnych. W zależności od charakteru obowiązku są stosowane odpowiednie środki egzekucyjne. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym zawiera przepisy podobne do kodeksu karnego, ponieważ w niej określone są środki egzekucyjne, tzn. sui generis środki karne, odpowiednik kar przewidzianych w kodeksie karnym. Środki te mogą być stosowane do podmiotów niewykonujących obowiązku wedle procedury zawartej w tej właśnie ustawie. Art. 1 wymienia te środki: „jeżeli norma mówi o środku egzekucyjnym, rozumie się przez to postępowanie w celu wymuszenia należności pieniężnych, np. podatkowych. Kilkanaście sposobów wymuszania zapłaty należności pieniężnych, jeżeli taka należność powstałą. Ma charakter administracyjny, czyli wynika z obowiązku o charakterze administracyjnym. Jest także pięć środków przymusowych, egzekucyjnych, gdzie obowiązek ma charakter niepieniężny, np. obowiązek polegający na wydaniu rzeczy, czy opróżnieniu nieruchomości, rozbiórka obiektu budowlanego itd. W przypadku niewykonania obowiązki z zakresu prawa administracyjnego, wynikającego z decyzji, albo ustalonego wprost w normie prawnej, jeżeli właściwe organy w toku kontroli ustalą, że obowiązek nie jest wykonywany, może dojść do uruchomienia postępowania przymusowego w ramach procedury egzekucyjnej. Ten sposób egzekwowania jest naturalnym sposobem wymuszania realizacji obowiązku z zakresu prawa administracyjnego. Naturalny, ponieważ koresponduje z odpowiedzialnością administracyjną, odpowiedzialnością egzekucyjna, będącą odpowiedzialnością, którą charakteryzuje się prawo administracyjne. To prawo administracyjne posiada swoją własną odpowiedzialność o charakterze odpowiedzialności egzekucyjnej.
Sankcje karne Ale zastosowanie środków przymusy państwowego w postaci środków egzekucyjnych w toku postępowania egzekucyjnego nie wyczerpuje zagadnienia sankcjonowania, stosowania przymusu na wypadek, gdy obowiązek nie jest wykonywany. W niektórych sytuacjach, niewykonywanie obowiązku z zakresu prawa administracyjnego, może pociągać za sobą odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność karna nie ma zastosowania, w przypadku niewykonania obowiązku ustalonego w drodze decyzji administracyjnej, natomiast bardzo często ustawodawca przewiduje możliwość sankcjonowania, wymuszania, realizacji obowiązku z zakresu prawa administracyjnego za pomocą sankcji karnych, gdy obowiązki te wynikają bezpośrednio, wprost z przepisów prawa. Jest to uzupełniający sposób sankcjonowania obowiązku z zakresu prawa administracyjnego, jednakże dla pewnej kategorii obowiązku staje się on podstawowym sposobem.


(…)

… administracyjnego. Jest to tzw. odpowiedzialność karna za niewykonanie obowiązku administracyjnego. Art. 189: Kto utrudnia korzystanie z wody dla zwalczania awarii, klęsk żywiołowych - podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku. Jest to przestępstwo. Jeżeli w wyniku tych utrudnień doszło do uszkodzenia zdrowie itd. wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 5…
… z zakresu prawa administracyjnego za wykroczenie lub przestępstwo. W ustawie jest zapisany obowiązek, dalej jest napisane, że jeżeli podmiot nie wypełni obowiązku, to popełni wykroczenie. W przypadku, gdy niewypełnienie obowiązku pociąga za sobą daleko idące konsekwencje, to może nawet uznać niewykonanie obowiązku za przestępstwo. Np. ust. z dn. 18 lup. 2001 prawo wodne. W tej ustawie są artykuły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz