Postępowanie egzekucyjne w administracji - test 1

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 4809
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie egzekucyjne w administracji - test 1 - strona 1

Fragment notatki:Egzekucję admin PROWADZI SIĘ W STOSUNKU DO
A. obowiązków administracyjnych oraz uprawnień,
B. obowiązków administracyjnych,.
C. obowiązków administracyjnych oraz - wyjątkowo - niektórych uprawnień.
Jeżeli wobec zobowiązanego zastosowano ŚRODK EGZEKUCYJNE, TO ZASTOSOWANIE DODATKOWO SANKCJI KARNYCH JEST Jest dopuszczalne
A. niedopuszczalne, gdyż zastosowanie środka w postępowaniu egzekucyjnym stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.
B. niedopuszczalne, gdyż zastosowanie środka w postępowaniu egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.
C. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
Na ostateczne postanowienie organu egzekucyjnego odmawiające wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji nie przysługuje/-ą
zażalenie;
skarga do NSA;
zarzuty.
Art. 40 PEA
Na ostateczne postanowienie ORGANU EGZEKUCYJNEGO W SPRAWIE ODMOWY WYŁĄCZENIA RZECZY LUB PRAWA MAJĄTKOWEGO SPOD EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ SŁUŻY
A. skarga do Naczelnego SA oraz powództwo przeciw egzekucyjne do sądu powszechnego,
B. powództwo przeciw egzekucyjne do sądu powszechnego, Art. 40 PEA
C. zażalenie do organu egzekucyjnego wyższego stopnia.
Na ostateczne postanowienie w sprawie wniosku o wyłączenie spod egzekucji prawa lub rzeczy służy /6
Zażalenie
Skarga do NSA
zarzut
Organ egzekucyjny ORZEKA W DRODZE
A. postanowień, Art.17 PEA
B. postanowień i decyzji,
C. wyroków i postanowień.
Organ egzekucyjny uwzględniając zarzuty może /6/
wstrzymać postępowanie egzekucyjne
wydać postanowienie o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego ks. Str. 177
wstrzymać czynności egzekucyjne
Organ egzekucyjny uwzględniając zarzuty może
wydać postanowienie o zwrocie tytułu wykonawczego wierzycielowi;
wydać postanowienie o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego;
wydać postanowienie o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych.
Organ egzekucyjny uwzględniając zarzuty może:
wydać postanowienie o wszczęciu czynności egzekucyjnych
wydać postanowienie o zwrocie tytułu wykonawczego wierzycielowi
wydać postanowienie o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego
Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu doprowadzenie do wykonania decyzji administracyjnej nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego (decyzja została wydana na podstawie przepisów prawa budowlanego). Wytoczenie przez zobowiązanego powództwa przeciwegzekucyjnego o ustalenie nieistnienia obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego:


(…)

… wykonawczego;
doręczenia zobowiązanemu upomnienia;
doręczenia organowi egzekucyjnemu wniosku wierzyciela o wszczęciu egzekucji.
Zarzut w sprawie prowadzenia EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ JEST ŚRODKIEM PRAWNYM
A. dewolutywnym,
B. niedewolutywnym,
C. względnie dewolutywnym,
Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji admin można wnieść /2003/
A. do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
B. do organu wyższego stopnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz