Rynek-opracowanie - Działania antymonopolowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek-opracowanie - Działania antymonopolowe - strona 1 Rynek-opracowanie - Działania antymonopolowe - strona 2 Rynek-opracowanie - Działania antymonopolowe - strona 3

Fragment notatki:

Rynek
● Najprostsza definicja ekonomiczna: rynek składa się z kupujących i sprzedających dobro
lub usługę
● Prawo popytu i prawo podaży
● Równowaga (niewidzialna ręka rynku)
● Definicja marketingowa: rynek to zbiór wszystkich realnych i potencjalnych klientów
oferty rynkowej
● Pojęcie rynku docelowego
Struktura organizacyjna rynku
● Koncentracja - liczba i względna wielkość nabywców i/lub sprzedawców na określonym
rynku
● Zróżnicowanie produktu - rzeczywiste lub wyobrażone zróżnicowanie produktów lub usług
oferowanych przez poszczególne firmy
● Bariery wejścia - prawne lub ekonomiczne warunki, które muszą być spełnione, aby nowe
podmioty mogły podjąć działalność na danym rynku (Kowalski & Jung, 2006, s. 25)
● Koszty struktury - koszty, które określają przede wszystkim relacje, jakie zachodzą
między kosztami stałymi produkcji a kosztami całkowitymi, przy czym zazwyczaj wysokie
koszty stałe dają swoistą przewagę wielkim producentom ze względu na korzyści skali
● Integracja pionowa rynku - stopień, w jakim poszczególni uczestnicy rynku mogą go
kontrolować, np. poprzez stosunki własnościowe (Kowalski & Jung, 2006, s. 25)
Struktura rynku
● Konkurencja doskonała
Konkurencja monopolistyczna (niedoskonała)
● Oligopol
● Monopol
Konkurencja doskonała
● Produkty są homogeniczne (identyczne)
● Firmy nie mają wpływu na cenę
● Firmy i konsumenci dysponują doskonałą informacją
● Nie istnieją bariery wejścia (i wyjścia) z rynku
Konkurencja monopolistyczna
● Funkcjonuje wielu producentów, którzy są w stanie w całości lub częściowo różnicować
swoje oferty
● Producenci koncentrują się na tych segmentach rynku, w których mogą spełnić potrzeby klienta lepiej od innych
● Producenci różnicują postrzeganie swoich ofert dzięki promocji
Oligopol
● Niewielka liczba (zazwyczaj) dużych firm wytwarzających zarówno produkty bardzo zróżnicowane, jak i standardowe.
● Czysty oligopol składa się z kilku firm wytwarzających w zasadzie te same dobra (np. benzynę). Takim firmom trudno jest podnieść ceny ponad poziom rynkowy (choć ceny są
wyższe niż w przypadku konkurencji doskonałej)
● Oligopol zróżnicowany to kilka firm wytwarzających produkty częściowo zróżnicowane (np. samochody) pod względem jakości, cech, ceny

(…)

…, żywność. Dobra klubowe to dobra, które mogą być konsumowane przez wiele osób bez wzajemnego uszczerbku, ale są stosunkowo ograniczone i zwykle odpłatne. Sa czasami zaliczane do dóbr publicznych. Wspólne zasoby to dobra, które mogą być konsumowane przez wiele osób bez wzajemnego uszczerbku, są nieodpłatne, stosunkowo nieograniczone i dostępne naturalnie (nie produkowowane przez nikogo). Sa zwykle…
…, patenty, koszty itp.); unikatowością produktu monopolu (nie posiada on dobrego lub bliskiego substytutu). 5 źródeł monopolu
● Wyłączna kontrola nad ważnymi nakładami (np. źródło wody mineralnej)
● Korzyści skali (np. monopol naturalny)- korzyści płynące z produkcji masowej. Charakteryzują się malejącym przeciętnym kosztem produkcji (kosztem jednostkowym).
● Patenty i prawa autorskie (np. kontrolowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz