Rynek kapitałowy - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5474
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy - test - strona 1

Fragment notatki:

Test wyboru na temat rynku kapitałowego, niewypełniony. Przykładowe pytania: czym charakteryzuje się stan konsolidacji rynku kapitałowego, przez co wywołany jest popyt na rynku pierwotnym, czym są uzanse giełdowe, czym jest ikontrakt giełdowy. Test zawiera także przykłady zdań, które należy uzupełnić oraz pytania otwarte z odpowiedziami.

TEST:
Wybierz prawidłową odpowiedź:
Rozwój rynku kapitałowego ze względów makroekonomicznych jest pożądany ponieważ następuje:
a/ lepsza mobilizacja oszczędności
b/ dbałość o wyniki finansowe
c/ alternatywność form inwestowania
Rozwój rynku kapitałowego ze względów efektywnościowych jest pozadany, ponieważ następuje:
a/ lepsza alokacja zasobów
b/ lepszy dostęp do kapitału
c/ dekoncetracja własności
Rozwój rynku kapitałowego ze względów równowagi społecznej jest pożądany, ponieważ występuje:
a/ lepsza mobilizacja zasobów b/ sprawniejszy przepływ funduszy
c/ alternatywność form oszczędzania
4. Stan konsolidacji rynku kapitałowego charakteryzuje się:
a/ zwiększeniem atrakcyjności lokat w papiery wartościowe
b/ wzrostem cen walorów
c/ spadkiem cen walorów
5.Stan spekulacji na rynku kapitałowym charakteryzuje się:
a/ grą na zwyżkę
b/ gorączką kupowania
c/ gorączką sprzedawania
6. Stan manipulacji na rynku kapitałowym charakteryzuje się:
a/ grą na zwyżkę
b/ gorączką sprzedawania
c/ dużą płynnością rynku
7. Podaż na rynku pierwotnym wywołana jest m.in. przez:
a/ skłonność przedsiębiorstw do inwestowania
b/ organizację rynku kapitałowego
c/ preferencje inwestorów
8. Podaż na rynku wtórnym wywołana jest przez:
a/ zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kapitał
b/ zmieniające się preferencje inwestorów
c/ dużą płynność rynku
9. Popyt na rynku pierwotnym wywołany jest m.in. przez:
a/ zwyczaje społeczeństwa
b/ zapotrzebowanie państwa na środki pieniężne
c/ konieczność alokacji kapitałów
10. Ryzyko płynności w obrocie papierami wartościowymi odnosi się do:
a/ wahań cen rynkowych
b/ spadku siły nabywczej kapitału
c/ trudności likwidacji inwestycji
11. Ryzyko rynku w obrocie papierami wartościowymi dotyczy:
a/ wahań cen rynkowych
b/ zmieniające się preferencje inwestorów
c/ dużą płynnością rynku
12. Ryzyko inflacji w obrocie papierami wartościowymi odnosisie do:
a/ wahań cen rynkowych
b/ wzrostu efektywności stopy procentowej
c/ spadku siły nabywczej kapitału
13. Kontrakt giełdowy to:
a/ transakcja kupna-sprzedaży walorów
b/ minimalna wielkość jednostkowej transakcji
c/ umowa zawarcia między kupującym a sprzedającym
14. Dealer to makler działający:
a/ we własnym imieniu na własny rachunek
b/ we własnym imieniu na cudzy rachunek


(…)

…/ minimalna wielkość jednostkowej transakcji
c/ umowa zawarcia między kupującym a sprzedającym
14. Dealer to makler działający:
a/ we własnym imieniu na własny rachunek
b/ we własnym imieniu na cudzy rachunek
c/ w cudzym imieniu na cudzy rachunek
15. Broker to makler działający:
a/ we własnym imieniu na własny rachunek
b/ we własnym imieniu na cudzy rachunek
c/ w cudzym imieniu na cudzy rachunek
16. Uzanse…
….
Ad.1. Alokacja zleceń polega na częściowej realizacji zleceń stanowiących nadwyżkę
Makler wycenia tzw. stopę alokacji
Wzór:nk
Ad.2. W KDPW składane są pap.wart. dopuszczone do obrotu na giełdzie.
O dopuszczeniu do obrotu giełdowego decyduje Rada Giełdy na wniosek Zarządu. Rada Giełdy może zawiesić lub wykluczyć obrót akcjami firmy.
Ad.3. Kurs dnia może być ustalany wyłącznie na podstawie zleceń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz