RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA - strona 1 RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA - strona 2 RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA - strona 3

Fragment notatki:

RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA
Gospodarkę dzielimy na sferę realną i finansową.
RYNEK
Realny Finansowy
dóbr i usług czynniki
konsumpcyjnych produkcji
pracy rzeczowych śr. rzeczowych śr.
trwałych obrotowych
pieniężny kapitałowy
pieniądza pracy
krajowego walutowy
wkładów kredytów pozabankowych papierów
bankowych bankowych instytucji finans. wartościowych
Rynek finansowy w pojęciu tradycyjnym dzieli się na rynek pieniężny i kapitałowy. W tradycyjnym rozumieniu rynek pieniężny to rynek instrumentów krótkoterminowych o terminie zapadalności do 1 roku. Jest to rynek transakcji hurtowych, niezorganizowany i niezinstytucjonalizowany. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy.
Rynek kapitałowy w tradycyjnym rozumieniu to rynek papierów wartościowych długoterminowych (termin zapadalności co najmniej 1 rok). Jest to rynek zinstytucjonalizowany - giełda papierów wartościowych - instytucja. Uczestnikami rynku kapitałowego mogą być osoby fizyczne lub prawne posiadające zdolność do czynności prawnych. Bezpośrednim uczestnikiem są tylko instytucje finansowe - bank, biuro maklerskie, fundusz powierniczy.
Tradycyjne pojęcie jest zdezaktualizowane, gdyż:
zacierają się różnice między instrumentami rynku kapitałowego i pieniężnego - instrumenty rynku pieniężnego o okresie zapadalności dłuższym niż rok i odwrotnie, instrumenty oderwane od sfery realnej: instrumenty hybrydowe - nierzeczywiste;
i rynek kapitałowy i pieniężny są zinstytucjonalizowane, na rynku kapitałowym - giełda, CETO - giełdy terminowe, na rynku pieniężnym - przetargi organizowane przez NBP, operacje otwartego rynku: kupno-sprzedaż bonów skarbowych, rynek bankowy i międzybankowy.
Giełda papierów wartościowych - w tradycyjnym rozumieniu to miejsce dokonania transakcji kupna - sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, zostaje ustalony kurs - cena papierów wartościowych.
System organizacji obrotu publicznego - uczestnicy reprezentujący stronę popytową i uczestnicy reprezentujący stronę podażową. System najbardziej zbliżony do rynku doskonałego, czystego - prawo popytu i podaży. Kurs wzrasta gdy rośnie popyt na papiery wartościowe.
Przedmiotem obrotu jest towar, a rezultatem tego obrotu jest kurs.
Papier wartościowy - dokument stwierdzający wierzytelność (przed II wojną Bank Handlowy, PKO S.A., Hartfic) lub współudział (roszczenie terminowe). Mogą mieć charakter zdematerializowany. Na mocy ustawy z III. 91r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi w IV. 91r. odbyło się pierwsze notowanie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie na ul. Nowy Świat: 5 spółek, 112 zleceń, otwarcie miało miejsce w VII. 91r. a ustawa ukazała się w 94r.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz