Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem-opracowanie - strona 1 Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem-opracowanie - strona 2 Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (m.in. wypowiadania umów, okresy wypowiedzenia, ochrona trwałości stosunku pracy) Wypowiedzenie stosunku pracy.- jednostronna czynność prawna. Oświadczenie woli złożone przez pracodawcę lub prawnika mające na celu zakończenie stosunku pracy. Wypowiedzenie jest typowym sposobem rozwiązania stosunku pracy przy umowach na czas nieoznaczony i na okres próbny, są to umowy wypowiadalne więc można je wypowiedzieć w każdej chwili przez każdą ze stron. Umowa na czas oznaczy lub wykonanie określonej pracy co do zasady niewypowiadane , bo ich charakter na to wskazuje - zasada ta doznaje pewnych wyjątków. Zawarcie umowy o pracę na czas określony , dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem .
Umowa na czas określony może być wypowiedziana jeśli spełniono kumulatywnie dwa warunki:
Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy . Strony zawarły klauzulę umożliwiającą wypowiedzenie . SN stwierdził w jednej z uchwał, że można wprowadzić klauzulę dopuszczalności wypowiedzenia w każdej chwili także w czasie trwania umowy . Dodatkowo można z niej skorzystać w każdej chwili , nawet przed upływem 6 miesięcy. Ustawa o tzw. zwolnieniach ekonomicznych, grupowych - umowa na czas oznaczony i na czas wykonania określonej pracy może być wypowiedziana jeśli jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od pracownika( a zatem zwolnienia ekonomiczne - w takim przypadku można rozwiązać każdą umowę). Umowa o pracę na zastępstwo Jest to pewien rodzaj umowy na czas określony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo wynosi 3 dni robocze: Praca tymczasowa Realizowana w układzie pomiędzy trzema podmiotami - pracownik, pracodawca i agencja pracy tymczasowej - agencja zawiera umowę na czas oznaczony na czas wykonywania misji u pracodawcy użytkownika,. Ta umowa może być wypowiedziana jeśli jest wprowadzona klauzula dopuszczalności wypowiedzenia (nie ma okresu ochronnego bo te umowy są zazwyczaj krótkie). Umowa na czas określonej pracy Ta umowa może być wypowiedziana jedynie z przyczyn ekonomicznych. Mianowanie Od dawna dopuszcza się wypowiadanie przez obydwie strony, przy czym wypowiedzenie to jest uwarunkowane od katalogu przyczyn, które są jasno wskazywane. Jest tam także wprowadzony stały okres wypowiedzenia 3 miesiące. Powołanie Stosunek pracy rozwiązuje się na skutek odwołania ze stanowiska, przy czym to odwołanie ze stanowiska może być równoznaczne z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia

(…)

… albo na wniosek odwołanego pracownika). Jeśli przyczyny są związane z odwołaniem dyscyplinarnym to jest to równoznaczne z odwołaniem bez wypowiedzenia w trybie niezwłocznym. Wybór
Stosunek pracy wygasa tylko wraz z wygaśnięciem mandatu - nie może być wypowiedziany, trwa tak długo jak trwa mandat.
Spółdzielcza umowa o pracę Może być wypowiedziana, ale tylko z określonych przyczyn wskazanych przez prawo
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz