Rozum publiczny - pojęcie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozum publiczny - pojęcie  - strona 1 Rozum publiczny - pojęcie  - strona 2 Rozum publiczny - pojęcie  - strona 3

Fragment notatki:

Rozum publiczny - Rozum to pojęcie o wydźwięku filozoficznym.
Rozumność to rozwinięta kompetencja, taka że istota jest zwrócona racjonalnie ku światu zewnętrznemu oraz swojej własnej świadomości.
Rozumiemy świat przypisując mu taki sens jaki on dla nas posiada.
Prawidłowości przyrodnicze poznajemy dzięki obserwacji połączonej z wiedzą. Nie wszystko jest jednak obserwowalne - pojawia się potrzeba interpretacji.
Czy społeczeństwo posiada jakąś rozumność czy tylko postępuje w sposób logiczny?
Czy zgromadzona publiczność uosabia jeden tylko rozum?
Każdy posiada własny rozum, a każdy inny jest mu obcy. Rozum to władza podmiotowa, ale istoty posiadające tą władzę mogą dojść do porozumienia przekonawszy się do cudzych racji.
Rozum jeśli miałby być rozumem publicznym musiałby władać samym sobą. Rozum odwołuje się do pojęcia WOLNOŚCI. Musi być autonomiczny, musi być podstawą krytycznego odniesienia refleksji w relacjach społecznych.
Czy można mówić o autonomicznym, wolnym rozumie publicznym? John Rawls → Dla niego rozum publiczny jest pewnym ideałem, (nie tym co realizowalne), wskazującym na pewną możliwość działania obywateli zamieszkujących DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO. Ideałem do którego winni się oni odwoływać, rozważając ważne dla państwa kwestie. Obywatele jako rozumni i racjonalni, wiedząc że wyznają rozmaite doktryny filozoficzne i religijne powinni wyjaśniać sobie nawzajem na jakiej podstawie działają, tak by każdy mógł rozsądnie oczekiwać, że inni będą mogli to poprzeć jako rozsądne i zgodne z ich wolnością.
Ideał rozumu publicznego jak powinien postępować obywatel państwa demokratycznego. Zakłada się, że jest on rozumny i racjonalny. Rozumność wymaga byśmy wraz z innymi mogli dyskutować. Rozumność nie jest tożsama z racjonalnością, bo ona występuje gdy działam sam.
Rozumne rozległe doktryny - na jej podstawie da się uzasadnić pewną wizję życia.
Natura rozumu publicznego konstytuowana jest przez ideały i zasady, wyrażane przez Rawlsa w koncepcji liberalizmu publicznego.
Rozum publiczny u Rawlsa jest jeden! Zawiera się w nim obowiązek grzeczności wobec szczególnych roszczeń ważnościowych innych. Rozum publiczny z tym obowiązkiem daje pewien wgląd w glosowanie nad sprawami podstawowymi.
Zdaniem Rawlsa treścią rozumu publicznego są podstawowe wartości polityczne i oparte o nie zasady, np. Kto ma prawo do głosowania; Jakie religie są tolerowane; Komu przysługuje równość możliwości. Obejmują one pulę podstawowych praw i wolności, które mają pierwszeństwo wobec innych. Dużą rolę odgrywają środki realizacji tych praw i wolności, dlatego Rawls rozgranicza:
wartości politycznej sprawiedliwości - określające jej materialne zasady


(…)

… sprawiedliwości nade wszystko dystrybutywnej, dotyczącej autentycznej równości możliwości, które wykraczają poza konstytucję, w której nie wymaga się ich regulacji
Rawls sytuuje rozum publiczny na przecięciu pierwszego i drugiego konsensu, o którym mówił Sartori. Przemawia za tym to, że zostają przez niego wyłączone z tego obszaru: ustawodawstwo podatkowe, ochrona roślin i zwierząt, ochrona środowiska.
Konsens…
… i interpretowane przez politycznego prawodawcę, odpowiednio do okoliczności. → prawa te muszą posiadać prawowitość.
Bez umiejętności dyskutowania w sferze publicznej, rozum komunikacyjny nie może się ujawnić.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz