Rozpiętość kierowania - pojęcie i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpiętość kierowania - pojęcie i rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

Rozpiętość kierowania: pojęcie, rodzaje, czynniki określające wielkość potencjalnej rozpiętości kierowania. Rozpiętość kierowania - liczba podwładnych podległych bezpośrednio konkretnemu przełożonemu. Wyróżnia się rozpiętość kierowania: formalną - określoną w przepisach organizacyjnych rzeczywistą - równą liczbie pracowników, którymi faktycznie kieruje dany kierownik (może być oczywiście różna od rozpiętości formalnej) potencjalną - najbardziej efektywną w danych warunkach - teoretycznie najbardziej uzasadniona
Głównym czynnikiem ograniczającym potencjalną rozpiętość kierowania jest konieczność bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami oraz kontrolowania wszystkich powiązań miedzy nimi. Graicunas określił wzór pozwalający obliczyć maksymalną liczę relacji, w które może być uwikłany kierownik. Ustalenie potencjalnej rozpiętości kierowania nie może być zatem rezultatem abstrakcyjnej analizy, lecz wynikiem badania wielu powiązanych ze sobą czynników. Są to:
czynniki związane z zadaniami, jak ważkość zadań, ich trudność, różnorodność czy możliwość powstania faktów nieodwracalnych
czynniki związane z osobą kierownika, jak zakres jego samodzielności, personel pomocniczy, styl kierowania, kwalifikacje
czynniki związane z podwładnymi, np. kwalifikacje, integracja pracownicza, postawa grup pozaformalnych, fluktuacja personelu
czynniki o charakterze techniczno-organizacyjnym, jak szczebel organizacyjny, na którym znajduje się konkretne stanowisko kierownicze, rozmieszczenie pracowników w terenie, stabilność struktury organizacyjnej, równomierność tempa pracy, technika przetwarzania informacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz