Róznice pomiędzy układem pracowniczym a układem niepracowniczym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Róznice pomiędzy układem pracowniczym a układem niepracowniczym - strona 1

Fragment notatki:

Różnice pomiędzy układem pracowniczym a układem niepracowniczym. Zmiany prawa dotyczące swobody kontraktowej powinny znaleźć się nie tylko w KP, ale również w KC.
W układzie pracowniczym treść stosunku pracy jest ograniczona zasadą uprzywilejowania pracownika ( art. 18KP), czyli o swobodzie stron możemy mówić w zakresie przepisów prawa pracy. Trzeba pamiętać , że postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy prawa pracy. Jeśli jest inaczej, w ich miejsce stosuje się przepisy prawa pracy. - ochronny charakter prawa pracy. Niepracownicze zatrudnienie wiąże się z dużym ryzykiem nakładanym na zleceniobiorcę( pracownicy układu pracowniczego są od niego zwolnieni) Kontrakty: Forma zatrudnienia personelu medycznego, umowa o ch. cywilnopranym. Przedmiotem jest udzielnie świadczeń zdrowotnych. Zamówienia składane są przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty ( j.s.t.). Podmioty zobowiązują się do wykonania zamówienia, a udzielający do zapłaty za wykonanie zamówienia.
- ta forma może służyć do eliminowania pracowników z obszaru układu pracowniczego, a co za tym idzie pozbawienia ich świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
- kontrakty są zawierane na określony czas, po upływie terminu osoba nie ma gwarancji pozostawienia w dotychczasowym stosunku prawnym. Utrata statusu kontraktowego = utrata statusu pracowniczego)
Samozatrudnienie: Związane z odejściem z układu pracowniczego do zatrudnienia i wykonywania pracy na własny rachunek. Pozorny status drobnego przedsiębiorcy: prowadzenie na rzecz dotychczasowego pracodawcy działalności gospodarczej, której przedmiotem są jego dotychczasowe obowiązki pracownicze, a sposób realizacji pracy odpowiada pracy pod kierownictwem ( takie zatrudnienie zgodnie z prawem uznawane jest za pracownicze - art. 22prg. 1 1 KP) - osoba może być wobec pracodawcy zarówno pracownikiem jak i zleceniobiorcą. Problem wyjścia pracowników z układu pracowniczego: Wyjście poza obszar prawa pracy oznacza dla danych osób pozbawienia uprawnień i ochrony wynikającej z KP. - np. zasady równego traktowania pracowników, uprawnień urlopowych, ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy, bądź świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy. Art. 22prg. 1 1 KP - charakter uniwersalny, oznacza, że zatrudnienie na rzecz pracodawcy i pod kierownictwem jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Liczy się treść umowy, a nie jej nazwa! ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz