Różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych - strona 1

Fragment notatki:

Jaka jest podstawowa różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych? Celem inwestycji rzeczowych jest budowa nowych lub modernizacja istniejących składników majątku trwałego. Zaś celem inwestycji finansowych jest osiągnięcie różnego rodzaju dochodów w postaci:
odsetek
dywidend
praw do udziałów
uzyskanie możliwości zarządzania firmą, itd.
Podstawą wyboru kapitału finansowego jest rachunek efektywności, podobnie jak rachunek efektywności inwestycji rzeczowych.
Przy ocenie efektywności lokat finansowych uwzględnia się:
stopę zwrotu lokaty (chodzi o max stopy zwrotu),
skalę ryzyka przy założonej minimalizacji ryzyka.
Do oszacowania wyżej wymienionej wartości stosuje się współczynniki zmienności, które pozwalają oszacować wielkość ryzyka przypadającą na 1% stopy zysku danej lokaty finansowej.
Przyjmuje się, że portfel inwestycji finansowych powinien być w gruncie rzeczy zdywersyfikowany, tzn. powinny w nim się znaleźć także inwestycje o minimalnym ryzyku (obligacje Skarbu Państwa, lokaty w bankach, które mają gwarancję NBP) oraz inwestycje finansowe o dużym ryzyku (akcje, przy czym najkorzystniejsza jest taka struktura inwestycji finansowych o dużym ryzyku i małym ryzyku, albo o małym ryzyku i dużym ryzyku, tak, aby relacja ta kształtowała się 1: 1)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz