Rozmycie dna przy filarach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozmycie dna przy filarach - wykład - strona 1 Rozmycie dna przy filarach - wykład - strona 2 Rozmycie dna przy filarach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rozmycie dna przy filarach
Odrębnym zagadnieniem jest rozmycie dna przy filarach mostowych. Podpora mostu stanowi bowiem przeszkodę, która powoduje zaburzenia w przepływie wody, co pociąga za sobą lokalne rozmywania dna. Gdy zakres rozmycia jest rozległy, może dojść do zmniejszenia nośności podpory, a w skrajnym przypadku do kata­strofy, całkowitej utraty przez podporę nośności. Zasadniczy wpływ na obszar roz­mycia wokół podpory ma:
- kształt i wymiary filara, a zwłaszcza ukształtowanie jego części czołowej,
- rodzaj podłoża,
- prędkość wody w cieku powyżej mostu,
- przebieg wezbrania i maksymalne natężenie przepływu.
Obserwuje się również wyraźny wpływ ustawienie filara w stosunku do nurtu. Jeśli kąt pomiędzy osią filara i nurtu jest większy od 5 + 10°, to wyraźnie wzrasta zakres lokalnego rozmycia.
Zwiększenie prędkości przepływu wody, a także powstawanie poprzecznych do podpory składowych prędkości wody, przyczynia się do miejscowego spiętrze­nia wody, a następnie odpadania wzdłuż tworzącej podpory. Po dojściu do dna na­stępuje odchylenie strumienia w kierunku czoła podpory. Strumień porywa z dna cząstki gruntu, powodując powstawanie zagłębienia przy czole podpory. W powyż­szym zagłębieniu dochodzi dodatkowo do walcowego zawirowania cieku, co zwięk­sza efekt rozmycia.
Wraz z pogłębieniem się rozmycia maleje prędkość wody wokół podpoiy i rym samym zmniejsza się spiętrzenie, co powoduje stopniowe zanikanie efektu rozmy­cia. W rezultacie na skutek rozmycia dochodzi do uformowania się wokół podpory charakterystycznego miejscowego zagłębienia. Wymyty grunt odkłada się za pod­porą, tworząc często charakterystyczną łachę.
Głębokość powstałego leju wokół podpory ma zazwyczaj charakter zmienny, co wynika ze zmian prędkości przepływającej wody (zmiany głębokości cieku) oraz granulacji naniesionego kruszywa.
Kinematyka przepływu wody wokół podpory jest bardzo złożona. Dlatego do tej pory nie udało się opracować pełnego modelu teoretycznego. Z tej przyczyny w obliczeniach miejscowego rozmycia posługujemy się na ogół formułami empi­rycznymi. Na podstawie badań ustalono, że względna głębokość miejscowego roz­mycia może być wyrażona związkiem [40]:
Szeroką prezentację wzorów, pozwalających na obliczenie rozmycia dna, moż­na znaleźć np. w pracy [52], a jeszcze inne propozycje w pracy [40]. Załącznik do rozporządzenia [42] podaje następujący wzór na obliczenie miejscowego rozmycia przy filarze:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz