Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane siłą skupioną Teoria Bussinesq-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane siłą skupioną Teoria Bussinesq-opracowanie - strona 1 Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane siłą skupioną Teoria Bussinesq-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane siła skupioną Teoria Bussinesq'a: Obecnie do wyznacz naprężeń w gruncie stosuje się najczęściej rozwiązania oparte na teorii sprezystości Równania teorii sprężystości dla zagadnień przestrzennych mają bardzo skomplikowaną postać i dlatego stosuje się je w praktyce tylko jedynie do pewnych wybranych problemów. Najczęściej znajdują zastosowanie rozwiązania uzyskane dla elementarnych przypadków. Jednym z takich przypadków jest rozwiązanie Boussinesq'a dla rozkładu naprężeń w półprzestrzeni sprężystej obciążeń na brzegu siłą skupioną. Hipoteza Boussinesqa jest oparta na następujących założeniach:
1)podłoże gr stanowi półprzestrzeń ogranicz od góry płaszczyzną a nieograniczoną w pozostałych kierunkach
2) gr jest materiałem izotropowym,a wiec mającym jednak właściwości sprężyste we wszystkich kier oraz materiałem nieważkim (γ=0)/3)przyjmuje się w praktyce zależność liniową między naprężeniem a odkształceniem a wiec obowiązuje prawo Hooke'a/
4)obowiązuje zasada superpozycji a zatem sumują się napręż od działania róznych obciążeń
5) sposób przyłożenia obciąż zgodnie z zasada Saint-Venanta wpływa na rozkład naprężeń tylko w bliskim sąsiedztwie miejsca przylożonego obciażenia./Oznaczmy naprężenia promieniowe dla dowolnego punktu M przez σR a dla punktu K przez σRO, E- współczynnik sprężystości gruntu a Z pionowe przesunięcie całej półkuli pionowo w dół, wtedy: ΔZ=const./ ΔZ=ΔR/cosβ/ΔR=ΔZcosβ// W myśl prawa Hooke'a: ΔR=бR(indeks)d/E; ΔZ= бR(indeks)d/Ecosβ; ΔRo= бRO(indeks)d/E
Izobary pionowych naprężeń normalnych
Rozkład naprężeń σZ w gruncie na różnych głębokościach od obciążenia siłą skupioną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz