Rozdział XXXIII- Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i tym podobne zakłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdział XXXIII- Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i tym podobne zakłady - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział XXXIII: Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i tym podobne zakłady
1. Szczególny charakter unormowania tej odpowiedzialności Zgodnie z kodeksem cywilnym osoby utrzymujące hotele itp. Stają się w pewnych sytuacjach odpowiedzialne za rzeczy wniesione do hotelu itp. Za rzecz wniesioną uważa się rzecz:
która podczas pobytu gościa
znajduje się tam, lub poza nim jeśli została powierzona „hotelowi itp.” Lub umieszczona w miejscu wskazanym odrębne przepisy dotczą samochodów i zwierząt Zaostrzenie odpowiedzialności polega na tym że utrzymujący hotel może wyłączyć odpowiedzialność tylko w ściśle określonych przypadkach: gdy szkoda wynika z właściwości rzeczy wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby która go odwiedziła siły wyższej surowsza odpowiedzialność ie może być też wyłączona ani ograniczona wolą stron. Warunkiem odpowiedzialności jest niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej szkodzie osobę utrzymującą hotel(zasady tej nie stosuje się jeśli szkodę wyrządził utrzymujący hotel lub zakład). Odpowiedzialność osoby prowadzące hotel ograniczona jest do sumy określonej w ustawie.(ograniczenie nie dotyczy rzeczy przejętych na przechowanie przez hotel itd., lub gdy odmówiono ich przechowania , lub szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby u niego zatrudnionej w tych przypadkach odpowiedzialność wynosi pełną kwotę)
Osobie utrzymującej hotel przysługuje dla zabezpieczenia swoich roszczeń ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do hotelu Przedawnienie
dla gościa 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o szkodzie, najwyżej w rok od zakończenia pobytu w Hotelu natomiast roszczenia utrzymującego hotel z tytułu wynagrodzenia itp. .przedawniają się z upływem lat 2. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz