Rozdział sił na poszczególne śruby - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdział sił na poszczególne śruby - wykład - strona 1 Rozdział sił na poszczególne śruby - wykład - strona 2 Rozdział sił na poszczególne śruby - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział sił na poszczególne śruby w rzędzie i szeregu styku
Rozdział sił na poszczególne śruby w rzędzie i szeregu styku zależy od podat­ności blach czołowych i miejsca osadzenia łącznika w złączu, co w obliczeniach według [98] uwzględniają współczynniki rozdziału w,. Ich wartości do uprosz­czonego obliczania styku zginanego w stanie granicznym nośności (lou) i użyt­kowania {(jjri) podano w tabl. 7.4. W dolnej części tabl. 7.4 pokazano schematy rozdziału sił wewnętrznych w połączeniach zginanych, przyjmowane do spraw­dzenia stanu granicznego nośności (d) i użytkowania (b, c). Linią przerywaną na rysunku (a) pokazano sposób zwiększenia ramion sił wewnętrznych yi w styku (przez dodanie trzeciego pasa). Nośność zginanych połączeń doczołowych zależy głównie od nośności śrub usytuowanych w szeregach położonych najbliżej pasa rozciąganego belki. W obli­czeniach według [98] uwzględnia się co najwyżej trzy szeregi śrub (k 0,6/io, gdzie Hi — ramię działania sił w śrubach (odległość osi śrub i-tego szeregu od osi pasa ściskanego) oraz hę — osiowy rozstaw pasów. Przyjęte oznaczenia geometryczne pokazano na rysunkach w tabl. 7.4 oraz na rys. 7.16.
Stanem granicznym nośności zginanego połączenia doczołowego jest zerwa­nie najbardziej wytężonej śruby w połączeniu, a stanem granicznym użytkowania w połączeniach kategorii E — rozwarcie styku (zanik naprężeń docisku między blachami czołowymi) wokół najbardziej wytężonej śruby w styku.
Doczołowe połączenie zginane momentem M powinno spełniać warunek
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz