Równowaga w zarządzaniu projektem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga w zarządzaniu projektem - omówienie - strona 1 Równowaga w zarządzaniu projektem - omówienie - strona 2 Równowaga w zarządzaniu projektem - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RÓWNOWAGA W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM:
ZARZĄDZANIE PROCESAMI PROJEKTU
PROCESY W PROJEKCIE
Zarządzanie zakresem i integracją projektu
Zarządzanie czasem projektu
Zarządzanie kosztami projektu
Zarządzanie jakością projektu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie zleceniami
ZARZĄDZANIE ZAKRESEM I INTEGRACJĄ PROJEKTU
Inicjowanie projektu
Definiowanie zakresu
Identyfikacja stakeholders
Określenie struktury procesu
Określenie sposobów kontroli i wprowadzania zmian
Wyznaczenie sposobów komunikacji Inicjowanie projektu
Określenie potrzeby projektu i przewidywanych korzyści - udoskonalenie, rozwój, zmiana, usunięcie problemu, wdrożenie, przeprowadzenie działania itd.
Ustalenie wykonalności projektu - techniczne, finansowe, operacyjne, zasobowe, czasowe,
prawne itd.
Wstępna analiza kosztowa
Uzyskanie zgody na realizację
Definiowanie zakresu
Definiowanie celu projektu (głównego i pośrednich)
Określenie zgodności celów z celami organizacji
Określenie zakresu projektu oraz jakich działań/efektów nie obejmuje
Wyznaczenie skutków projektu (dla celu głównego i pośrednich)
Wyznaczenie ograniczeń, „warunków brzegowych” projektu
Identyfikacja Stakeholders
Stakeholders to grupy mające bezpośrednio lub pośrednio związek z realizowanym projektem, są zainteresowane przewidywanymi efektami projektu.
Określenie struktury
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za projekt
powołanie Komitetu Sterującego
wyznaczenie Kierownika Projektu
wstępne określenie kluczowych kompetencji członków zespołu i ustalenie składu zespołu projektowego
ustalenie czy będą potrzebne osoby z zewnątrz
Wstępne określenie sposobów współpracy, podległości, zasad oddelegowania pracowników
Określenie miejsca projektu w organizacji
Określenie sposobów kontroli i wprowadzania zmian
Określenie sposobów kontroli realizacji projektu, sposobów raportowania, prezentacji osiągnięcia poszczególnych celów
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontrolę
Określenie sposobów wprowadzania zmian do przebiegu projektu
Wyznaczenie sposobów komunikacji
Określenie planu komunikacji (kto, do kogo, jak często, w jakiej formie)
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację
Przygotowanie formularzy komunikacji
ZARZĄDZANIE CZASEM PROJEKTU

(…)


Wykorzystanie narzędzi kontroli jakości - kontrola statystyczne, analiza trendów, wizualizacja dotrzymywania standardów
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTU
Identyfikacja ryzyka
Kwantyfikacja ryzyka
Ograniczenie ryzyka
Kontrola ryzyka
Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka
Określenie ryzyka projektu - konsekwencje niezrealizowania projektu i główne przeszkody
Ogólne czynniki ryzyka:
- rozmiar projektu - według kosztów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz