Rodzina-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzina-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

RODZINA
Rodzina jest jedną z najstarszych, sprawdzonych, wielofunkcyjnych, wielorako uwarunkowanych i niezastępowalnych instytucji wychowawczych.
Socjologia uważa rodzinę za najstarszy i najtrwalszy element organizacji społecznej.
Rodzina to mikrostruktura (mała grupa społeczna), której członkowie połączeni są małżeństwem, więziami pokrewieństwa (lub adopcją), siecią wzajemnych zależności i stosunków społecznych, prowadzą wspólne domowe gospodarstwo oraz pełnią w niej odpowiednie role społeczne: współmałżonka, matki, ojca, dziecka.
Rodzina jest wspólnotą opartą na miłości i wolnym wyborze kobiety i mężczyzny.
Między członkami rodziny tworzą się więzi (małżeńska, rodzicielska, więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie).
Przez wiele wieków rodzina funkcjonowała na podstawie (przekazywanego z pokolenia na pokolenie) praktycznego doświadczenia określającego zarówno cele, zasady i metody wychowania, relacje między rodzicami i dziećmi oraz układy i stosunki łączące rodzeństwo. Doświadczenie to obejmowało także w rodzinach wielopokoleniowych relacje między rodzicami, dziećmi i dziadkami.
FUNKCJE RODZINY
prokreacyjna - rodzina podtrzymuje biologiczną ciągłość społeczeństwa;
wychowawczo - socjalizująca - rodzina zapewnia ciągłość kultury, kulturowe dziedzictwo społeczeństwa, język, normy, wartości, standardy moralności, obyczaje, jak i pierwsze miejsce, gdzie jednostka może je poznać i przyswoić;
opiekuńcza - rodzina zapewnia bezpieczeństwo swoim członkom;
emocjonalno - seksualna - rodzina reguluje stosunki seksualne rodziców, dostarcza im i ich dzieciom emocjonalnego wsparcia, zaspokaja potrzebę miłości;
ekonomiczna (gospodarcza) - rodzina zapewnia swoim członkom dobra materialne i wyznacza im odpowiedni zakres działań gospodarczych;
stratyfikacyjna (alokacyjna) - rodzina wyznacza status społeczny swoich członków i tym samym przyczynia się do utrwalania systemu stratyfikacyjnego w społeczeństwie (podziału na klasy, warstwy, stany czy kasty);
integracyjno - kontrolna - rodzina kontroluje działania poszczególnych jej członków, organizując ich życie poprzez reguły postępowania i dyscyplinując je cyklicznością świąt rodzinnych, rytmu dnia itp.;
rekreacyjno - towarzyska (autoekspresyjna) - rodzina jako instytucja zagospodarowująca swoim członkom czas wolny, organizując rozrywki i wypoczynek, wprowadza dzieci w świat powiązań towarzyskich, finansuje i kontroluje kontakty z innymi ludźmi.
Podstawą funkcjonowania rodzin y jest więź emocjonalna (miłość, przywiązanie) łącząca członków rodziny i jej status prawny, określający role rodziców, dziadków i dzieci.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz