Rodzaje wartości nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wartości nieruchomości - strona 1 Rodzaje wartości nieruchomości - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje wartości nieruchomości:
- wartość rynkowa (1)
- wartość odtworzeniowa (2)
- wartość katastrowa (3)
- wartość bankowo- hipoteczna (4)
- wartość inwestycyjna (5)
- wartość użytkowa (6)
(1) jest to najbardziej prawdopodobna cena po której można oczekiwać , że nieruchomości zostanie sprzedana w dniu wyceny przy spełnieniu następujących warunków:
- strony umowy były od siebie niezależne , nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
- upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i wynegocjowania warunków umowy
(2) obejmuje wartość gruntu oraz koszt odtworzenia obiektów budowlanych i innych składników nieruchomości pomniejszony o stopień zużycia. Przy określaniu tej kategorii przyjmuje się , że potencjalny nabywca nie zapłaci za nieruchomość więcej niż kosztowałoby go odtworzenie takiej samej nieruchomości w tym samym miejscu o takim samym zużyciu części składowych
(3) stanowi podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości określona jest w procesie powszechnej taksacji
(4) stanowi proporcjonalna wartość zorientowanej na długi okres. Celem wyceny wartość bankowo- hipotecznej nie jest określenie ceny, dąży ona do uprawdopodobnienia wartości do okresów przyszłych, istotne jest to, aby przyjęta wartość była aktualna w długim okresie czasu objętym płatą kredytu
(5) nazywana często indywidualną. Reprezentuje wartość konkretnej nieruchomości dla konkretnego inwestora. Jest pochodna indywidualnych wymagań, stanowi propozycje oceny, jaką inwestor skłonny jest zapłacić za konkretną nieruchomość, uwzględniając jej zdolność do zaspokojenia jego oczekiwań i potrzeb
(6) oznacza zdolność danej nieruchomości do zaspokojenia potrzeb użytkownika . Zmienia się wraz ze zmianą potrzeb użytkownika oraz wraz ze zmianą cen danej nieruchomości. Nie koncentruje się na najlepszym wykorzystaniu nieruchomości , nie odzwierciedla również ceny, jaką właściciel mógłby uzyskać w wyniku jej zbycia
Cena: jest miarą wartości, ale nie zawsze musi być równa wartości, jest definiowana w ujęciu relacji pomiędzy wielkością popytu i podaży, czyli kształtowana jest w wyniku procesów konkurencyjności zachodzących na rynku , cena występuje tylko w przypadku realizacji konkretnej transakcji dotyczącej precyzyjnie określonej nieruchomości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz