Rodzaje umów - omówienie - Umowa o pracę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje umów - omówienie - Umowa o pracę - strona 1 Rodzaje umów - omówienie - Umowa o pracę - strona 2 Rodzaje umów - omówienie - Umowa o pracę - strona 3

Fragment notatki:

NAWIĄZANIE UMOWNYCH STOSUNKÓW PRACY
Umowa o pracę
gromadzenie informacji o kandydacie:
-informacje pochodzące od kandydata do pracy
-informacje pochodzące od instytucji uprawnionych do wydawania określonych dokumentów, czy też uprawnionych do dokonywania w dokumentach odpowiednich adnotacji
Ilość i zakres informacji podlega ograniczeniom.
Poza gromadzeniem informacji pracodawca może prowadzić rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzać przydatność zawodową,.
Obowiązki pracodawcy:
-obowiązek przekazania kandydatowi do pracy informacji dotyczących warunków przyszłej pracy, w szczególności poinformować o ryzyku zawodowym i wymogach jakie stawia dana praca.
-obowiązek zapoznania pracownika z regulaminem pracy, z przepisami i zasadami bhp, z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach, które pozostawać będą w związku z omówionym rodzajem pracy
-nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
SPOSOBY ZAWARCIA UMOWY:
1)w drodze rokowań - umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień
2)składania ofert:
→ złożenie przez pracodawcę lub kandydata do pracy oświadczeni wyrażającego wolę zawarcia umowy
→ przyjęcie oferty przez drugą osobę POJĘCIE, TREŚĆ I FORMA UMOWY O PRACĘ Umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli wyrażonym zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę. TREŚĆ UMOWY, JEJ ELEMENTY:
-składniki przedmiotowo istotne - pozwalają na identyfikację czynności prawnej, składnikiem koniecznym umowy o pracę jest określenie rodzaju pracy
-składniki podmiotowo istotne - z woli stron zostały podniesione do rangi istotnych, ważnych -składniki uzupełniające - ex lege [z mocy ustawy]
Ich liczba i zakres są zróżnicowane, wolność pracy - główna zasada pozwala podmiotom zawierającym umowę o pracę kształtować jej treść bez większych ograniczeń. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności.
Postanowienia umowy o pracę mogą być tylko BARDZIEJ KORZYSTNE dla pracownika, niż wynika to z przepisów prawa pracy. TREŚĆ UMOWY O PRACĘ, powinna określać:
1)strony umowy 2)rodzaj umowy PIERWSZE TRZY MAJĄ CHARAKTER FORMALNY
3)datę zawarcia umowy
4)warunki pracy i płacy - zakres zadań, warunki ich wykonywani i związane z tym uprawnienia np. rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz