Rodzaje udziałów spółka zoo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje udziałów spółka zoo - wykład - strona 1 Rodzaje udziałów spółka zoo - wykład - strona 2

Fragment notatki:

. Rodzaje udziałów spółka zoo
9Jak wspomniano, udziały wspólników mogą być równej albo nierównej wielkości. Udziały są zawsze równe, w przypadku gdy wspólnik, zgodnie z umową spółki, może mieć większą liczbę udziałów. Zatem wybór między systemem udziałów o równej bądź nierównej wielkości możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z umową spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział.
9Można również wyróżnić udziały zwykłe oraz udziały uprzywilejowane, tj. udziały o szczególnych uprawnieniach określonych w umowie spółki (art. 174 § 2 k.s.h.). Umowa spółki może przy tym uzależnić przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku (art. 174 § 5 k.s.h.). Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej (art. 174 § 3 k.s.h.). Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż trzy głosy na jeden udział, uprzywilejowanie zaś dotyczące dywidendy nie może naruszać art. 196 k.s.h. określającego maksymalną wysokość dywidendy uprzywilejowanej (art. 174 § 4 k.s.h.). W myśl powołanego przepisu na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym, a ponadto, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli umowa spółki przyznaje prawo do dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich, to powinna określać najwyższą liczbę lat, za które dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach; okres ten nie może przekraczać pięciu lat (art. 197 k.s.h.).
9Należy odróżnić uprzywilejowanie związane z udziałami od szczególnych korzyści przyznawanych wspólnikowi lub wspólnikom osobiście. Tego rodzaju szczególne korzyści są związane nie z udziałem, lecz z osobą wspólnika i w związku z tym wygasają w razie zbycia udziału, a nie przechodzą na nabywcę. Zgodnie z art. 159 k.s.h., jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki, w tym także sprecyzować, czy są one związane z udziałem, czy też jedynie z osobą wspólnika.
9W zależności od rodzaju wkładów wnoszonych na kapitał zakładowy spółki można także wyróżnić udziały gotówkowe oraz aportowe. Udziały gotówkowe obejmowane są za wkłady pieniężne, udziały aportowe zaś obejmowane są w zamian za wkłady niepieniężne (aporty). Jak już wspomniano, zgodnie z art. 158 § 1 k.s.h., jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz