Rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych - wykład  - strona 1 Rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych - wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych
Uwagi wstępne
Elementy służące do przenoszenia sił z jednych elementów na drugie noszą nazwę łączników. Podstawowym zadaniem łączników jest trwałe i nieodkształcalne połą­czenie dwu lub więcej elementów drewnianych w całość oraz scalanie pojedyn­czych lub złożonych elementów w konstrukcji. Przez pojęcie złącze należy rozumieć zespolenie elementów za pomocą łączników w celu zapewnienia wzajemnej współpracy łączonych elementów [16], [25].
We współczesnym budownictwie drewnianym, w tym również w budownictwie mostowym, stosuje się bardzo szeroki asortyment łączników i połączeń. Rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego oraz zastosowanych łączników zależy między innymi od rodzaju łączonych elementów oraz wartości i kierunku działających w nich sił, a także założonych lub dopuszczalnych odkształceń liniowych i kątowy ch [161.
Ogólnie, połączenia stosowane w mostach drewnianych (podobnie jak i w in­nych rodzajach konstrukcji) można podzielić na: ciesielskie, wykonane za pomocą łączników mechanicznych (najczęściej metalowych) i poprzez klejenie. Niezależ­nie od rodzaju połączenia muszą one spełniać kryteria bezpiecznego (niezawodne­go) przenoszenia sił w złączu oraz eliminować lub świadomie ograniczać wzajem­ne przemieszczenia łączonych elementów. Poza tym trwałość połączeń nie może być mniejsza od trwałości łączonych elementów konstrukcyjnych [16].
Wraz z rozwojem konstrukcji drewnianych udoskonalono istniejące łączniki lub wprowadzono nowe. Najczęściej stosuje się łączniki typu trzpieniowego pracu­jące na docisk i zginanie (gwoździe, śruby, wkręty, sworznie, płytki kolczaste itp.). Łączniki takie są używane do łączenia elementów drewnianych, drewnianych z drew­nopochodnymi oraz drewnianych z blachami stalowymi.
Innym typem łączników są wkładki wpuszczane (pierścienie gładkie, klocki, płytki) oraz wkładki wciskane (np. pierścienie zębate).
Różne defekty drewna takie jak oblina, rozszczepienia, sęki i inne powinny w jak najmniejszym stopniu występować w rejonie połączenia, tak, aby nie było potrzeby redukowania nośności samego złącza.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz