Rodzaje kryształów (rodzaje wiązań)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje kryształów (rodzaje wiązań) - strona 1 Rodzaje kryształów (rodzaje wiązań) - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje kryształów (rodzaje wiązań) Ze względu na typy wiązań kryształy dzielimy na: •  Kryształy cząsteczkowe (molekularne); •  Kryształy o wiązaniach wodorowych; •  Kryształy jonowe; •  Kryształy atomowe (kowalentne); •  Kryształy metaliczne . Kryształy cząsteczkowe Składają się ze stabilnych cząsteczek, które zachowują wiele swoich cech indywidualnych nawet  przy zbliżaniu ich do siebie. • Siły wiążące cząsteczki są słabym przyciąganiem van der Waalsa, takim jakie istnieje pomiędzy  cząsteczkami w fazie gazowej. Fizycznym mechanizmem odpowiedzialnym za to przyciąganie  jest oddziaływanie pomiędzy dipolami elektrycznymi (cząsteczki zachowują się jak dipole  elektryczne). • Ciała cząsteczkowe tworzy wiele związków organicznych a w stanie stałym gazy szlachetne i  zwykłe gazy, takie jak tlen, azot, wodór. • Energia wiązania jest słaba - rzędu 10-2 eV tj. 10-21 J. Dla porównania energia termiczna cząsteczki (wpływająca na rozerwanie wiązania) w  temperaturze pokojowej (300 K) wynosi  J 10 6 2 3 21 − ⋅ ≈ T k B . Widać, że zestalenie może mieć miejsce dopiero w niskich i bardzo niskich temperaturach, gdzie  efekty rozrywające wiązanie, wynikające z ruchu termicznego, są bardzo małe. Np. temperatura  topnienia stałego wodoru wynosi 14 K (tj. -259  °C). • Te kryształy są podatne na odkształcenia (słabe wiązanie) oraz ze względu na brak elektronów  swobodnych są bardzo złymi przewodnikami ciepła i elektryczności. Kryształy o wiązaniach wodorowych W pewnych warunkach atomy wodoru mogą tworzyć silne wiązania z atomami pierwiastków  elektroujemnych takich jak np. tlen czy azot. Te wiązania zwane wodorowymi odgrywają ważną  rolę min. w kryształach ferroelektrycznych i w cząsteczkach kwasu DNA  (dezoksyrybonukleinowego). Kryształy jonowe Np. chlorek sodu. Takie kryształy składają się z trójwymiarowego naprzemiennego ułożenia  dodatnich i ujemnych jonów, o energii niższej niż energia odosobnionego jonu. • Energia wiązania wynika z wypadkowego przyciągania elektrostatycznego. Ta energia jest  większa od energii zużytej na przeniesienie elektronów (utworzenie jonów). Wiązanie jonowe nie ma wyróżnionego kierunku (sferycznie symetryczne zamknięte powłoki).  Jony są ułożone jak gęsto upakowane kulki. • Nie ma swobodnych elektronów (które mogłyby przenosić ładunek lub energię) więc kryształy  jonowe są złymi przewodnikami elektryczności i ciepła. • Ze względu na duże siły wiążące kryształy jonowe są zazwyczaj twarde i mają wysoką  temperaturę topnienia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz