Rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje kontroli w przedsiębiorstwie

wstępna – ma stwierdzić przed podjęciem działania, czy zaplanowano
wszystkie potrzebne zasoby: ludzkie, rzeczowe i finansowe, oraz czy w
momencie rozpoczęcia działania będą one na wyznaczonym miejscu, w
stosownych rodzajach, ilościach i o odpowiedniej jakości. Plany mogą
wskazywać potrzebę zatrudnienia nowych pracowników, zakupu nowych
urządzeń i materiałów oraz zaprojektowania i wytworzenia nowych
półproduktów i wyrobów

sterująca – ma wykrywać odchylenia od jakiejś normy lub celu i umożliwiać
dokonanie korekt przed zakończeniem określonej sekwencji działań. Kontrola
ta jest skuteczna jedynie wtedy, gdy kierownik uzyska we właściwym czasie
dokładne informacje o zmianach w otoczeniu lub o realizacji pożądanego celu

akceptująca lub odrzucająca – szczególnie pożyteczna jako instrument
dodatkowego sprawdzania. Tam gdzie bezpieczeństwo odgrywa podstawową
rolę, jak przy projektowaniu samolotów, albo tam gdzie w grę wchodzą duże
nakłady finansowe, jak w przedsięwzięciach budowlanych, kontrola
akceptująca zapewnia kierownikom dodatkowy margines bezpieczeństwa.

końcowa – mierzy wyniki zakończonego działania, Ustala się przyczyny
wszelkich odchyleń od planu lub normy, a wnioski wykorzystuje do
podobnych działań w przyszłości. Kontrola końcowa służy też jako podstawa
nagradzania lub motywowania pracowników.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz