Kontrola - Błędy pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola - Błędy pracowników - strona 1 Kontrola - Błędy pracowników - strona 2 Kontrola - Błędy pracowników - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola
Wiele czynników powoduje, że kontrola w organizacji jest koniecznością. Należą do nich:
- zmieniające się otoczenie;
- rosnąca złożoność organizacji;
- błędy pracowników;
- konieczność delegowania władzy przez kierowników.
Zmieniające się otoczenie. W najbardziej stabilnych przemysłach nie ma takiej sytuacji, by nie wystąpiły zmiany w otoczeniu organizacji:
- rynki przemieszczają się, rozszerzają się lub kurczą;
- wydawane są nowe przepisy prawne;
- pojawia się nowa konkurencja;
- wzrasta zmienność cen produktów.
Poprzez funkcję kontroli kierownicy wykrywają zmiany, które dotyczą usług lub wyrobów ich firmy, a następnie mogą zajmować się zagrożeniami czy okazjami wynikającymi z tych zmian. Rosnąca złożoność organizacji. Współczesne organizacje wymagają sposobów kontroli bardziej sformalizowanych, przemyślanych:
- różnorodne grupy wyrobów muszą być dokładnie obserwowane celem utrzymania ich jakości i rentowności;
- należy ściśle rejestrować informację i na tej podstawie analizować rynek krajowy i zagraniczny. Decentralizacja może ułatwić kontrolowanie organizacji, gdyż nie wszystkie jej operacje wymagają kontroli sprawowanej przez centralę. Musi się ściśle pilnować realizacji ustalonych norm tak aby kierownicy mogli oceniać efektywność nadzorowanych przez nich jednostek, a zarząd - skuteczność kierowników.
Błędy pracowników. Gdyby kierownicy oraz ich podwładni nigdy nie popełniali błędów, mogliby bez trudności realizować normy efektywności. Jednakże członkowie organizacji mylą się zamawiając nieodpowiednie części, podejmując błędne decyzje cenowe, niewłaściwie rozpoznając problemy.
Konieczność delegowania władzy przez kierowników. Delegowanie uprawnień podległym pracownikom powoduje konieczność sprawdzania ich działań w trakcie samodzielnej realizacji zadania. Oprócz wcześniejszego omówienia z pracownikiem zadania zapewnia mu się odpowiednie środki materialne (pieniądze, sprzęt) i czas, ważne jest też, w jaki sposób podwładny je wykorzystał. Określenie odpowiedniego stopnia kontroli Wyraz “kontrola” kojarzy się z ograniczeniem osobistej wolności i samodzielności. Kontrola w organizacjach jest jednak konieczna
Obecnie jej metody stały się bardziej precyzyjne i wyrafinowane niż kiedykolwiek przedtem, częściowo w wyniku powszechnego zastosowania systemów komputerowych:
czytniki;
wskaźniki elektroniczne;


(…)

… - w wielu wypadkach trudno jest określić procentową wartość prac wykonanych przy realizacji zadania. Wówczas łatwiejsze jest wyznaczenie etapów koniecznych do osiągnięcia przed określonym terminem, jeżeli zadanie ma być wykonane w terminie.
Koszt - kontrola kosztorysu, czyli kontrola finansowa, dotyczy kontroli wydatków poniesionych na zadanie. Kierownik zespołu musi brać pod uwagę wysokość zaplanowanych kosztów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz