Rodzaje konstytucji - Konstytucja sztywna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje konstytucji - Konstytucja sztywna - strona 1

Fragment notatki:

Konstytucja sztywna - cechy charakterystyczne i przykłady.
Konstytucja sztywna - ustawa zasadnicza wymagająca specjalnej procedury w przypadku przeprowadzania zmian, np. kwalifikowanej większości głosów. Do konstytucji sztywnych należą m.in. konstytucje Austrii, Belgii, Grecji, Hiszpanii oraz Holandii.
Nazywamy sztywną taką konstytucje która ma trudny tryb zmiany np. konstytucja USA (2/3 reprezentantów za 2/3 w senacie, ¾ wszystkich kongresów stanowych). Niektóre konstytucje zawierają nawet zakaz zmiany pewnych postanowień (np. w Konstytucji Francji z 1958 r. - zakaz uchylania zasady republikańskiej formy rządu).
Konstytucja elastyczna - cechy charakterystyczne i przykłady.
Ustawa zasadnicza, której zmiana nie wymaga szczególnych procedur, lecz ma taki sam przebieg jak w przypadku zwykłych ustaw. Przykładem państwa, w którym występuje tego rodzaju konstytucja jest Wielka Brytania i Izrael. To taka, dla której zmiany nie są przewidziane szczególne wymogi. Może ona być zmieniana w tym samym trybie postępowania, co ustawy zwykłe. W konsekwencji, każda ustawa dotycząca materii konstytucyjnej uchyla lub zmienia ustawę zasadniczą. Mała konstytucja - zakres przedmiotowy i funkcje.
Konstytucje małe są uchwalane zazwyczaj w nowopowstałych państwach lub znajdujących się w okresie transformacji ustrojowych. Zawierają zwykle treści dotyczące ustroju naczelnych organów państwowych oraz regulują sposób ich zmiany. (konstytucje polskie z 1947 i z 1992 r.). Funkcje konstytucji.
FUNKCJE KONSTYTUCJI - Konstytucja jako akt prawny o szczególnym znaczeniu w państwie spełnia kilka istotnych funkcji. Są to zwłaszcza następujące funkcje: 1.)   PRAWNA - konstytucja stanowi podstawę całego systemu prawa w każdym państwie konstytucyjnym 2.)   INTEGRACYJNA - służy integracji całego społeczeństwa, gdyż zwykle stanowi wyraz szerokiego konsensusu społecznego 3.)   ORGANIZATORSKA - odgrywa rolę statutu organizacyjnego państwa, gdyż określa zasady organizacji i funkcjonowania państwa oraz jego strukturę wewnętrzną 4.)   PROGRAMOWA - określa kierunki rozwoju państwa 5.)   WYCHOWAWCZA - jest odzwierciedleniem pewnego systemu wartości i przekonań politycznych, zawiera określone idee i dąży do ich realizacji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz