Rodzaje komunikacji elektronicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje komunikacji elektronicznej - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje komunikacji elektronicznej Patrząc od strony nadawcy, można wyróżnić cztery typy komunikowania się drogą elektroniczną (kierowania elektronicznych komunikatów):
za pomocą mowy - np. videokonferencja, rozmowa telefoniczna,
za pomocą tekstu - np. list, e-mail, chat, SMS,
za pomocą obrazów i symboli - np. poprzez kliknięcie myszką,
za pomocą automatycznej wymiany danych - np. poprzez EDI.
Warunkiem obrotu prawnego (jako wymiany prawnej) jest rzeczywista komunikacja jako porozumiewanie się polegające na przekazywaniu i odbieraniu informacji (komunikatów) w formie dokumentów. Porozumiewanie się stanowi podstawę ludzkiej egzystencji, która ma z natury wymiar społeczny. Od sprawności, efektywności, pewności
i bezpieczeństwa porozumiewania się ludzi pomiędzy sobą zależy prawidłowość i kwalifikacja przebiegu obrotu
prawnego. Zgodnie z wcześniej zaprezentowaną terminologią, należy odróżnić zachodzące na siebie pojęcia:
porozumiewania się na odległość, co może mieć postać elektroniczną albo nieelektroniczną, komunikacji elektronicznej, co może następować na odległość albo w tym samym miejscu.
Informacje, w tym również wyrażone w postaci oświadczeń wiedzy i woli, podlegają bezpośredniemu i bieżącemu odbiorowi przez drugą stronę lub są utrwalane na nośnikach tradycyjnych lub elektronicznych i za ich pośrednictwem udostępniane adresatom. Elektroniczny obrót prawny obejmuje wymianę prawną dokonującą się, w całości lub w części, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Zasadniczo wskazuje się na dwa sposoby elektronicznego komunikowania się:
komunikację internetową jako szeroko stosowaną, ujednoliconą w działaniu, prostą w użyciu i łatwo dostępną technologię elektronicznego porozumiewania się na odległość,
komunikację pozainternetową, obejmującą inne elektroniczne systemy porozumiewania się na odległość (jak wydzielone i zamknięte technologie elektronicznej wymiany danych EDI) czy Video Tex.
Rodzaj użytego narzędzia komunikacyjnego wyznacza sposób kwalifikacji i oceny czynności prawnych dokonywanych w ramach sieciowego EOP, obejmującego internetowy obrót prawny i pozainternetowy obrót prawny. Ze względu na formalną kwalifikację i konsekwencje prawne, w ramach komunikacji sieciowej wyróżnia się kilka istotnych trybów komunikacji elektronicznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz