Rodzaje i funkcje aktów mowy oraz załamania maksym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i funkcje aktów mowy oraz załamania maksym-opracowanie - strona 1 Rodzaje i funkcje aktów mowy oraz załamania maksym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pośrednie//bezpośrednie akty mowy Akty mowy pośrednie - akty mowy dokonywane przez wypowiadanie zdań, które w sposób nie dosłowny wyrażają znaczenie założone przez nadawcę. Poziom illokucyjny nie wynika wprost z poziomu lokucyjnego. / wg Searla: w ukrytych aktach mowy mówiący przekazuje słuchaczowi więcej, niż to wynika z tego, co aktualnie mówi. Robi to na podstawie znanej obydwu informacji tła zarówno językowej, jak i pozajęzykowej. Np. Mógłbyś mi podać sól? Mogę dostać sól? Podałbyś sól?, Tutaj jest duszno, Czy ma pan zegarek? Ale tu zimno (gdy drzwi są otwrte), nie zapomnij o drzwiach!, Akty bezpośrednie - akty mowy dokonywane przez wypowiadanie zdań, które w dosłowny sposób wyrażają znaczenie założone przez nadawcę. Poziom illokucyjny wynika wprost z poziomu lokucyjnego. Np. Podaj sól, Otwórz okno, Która godzina? INFORMATYWNE akty mowy - asertywne akty mowy mają wiele cech wspólnych z pytaniami zadanymi w celu uzyskania informacji. Informatywne akty mowy obejmują wszystkie a.m., które służą przekazaniu odbiorcy informacji, uzyskaniu informacji od odbiorcy lub też stwierdzeniu, że mówiący nie ma pewnych informacji. Opierają się na założeniu, że odbiorca może chcieć wiedzieć, dlaczego nadawca zadaje pytanie, i że on sam nie zna odpowiedzi. OBLIGATYWNE akty mowy - dyrektywy i komisywy - w obu przypadkach nadawca nakłada jakieś zobowiązanie, albo na odbiorcę (dyrektywy), albo na siebie samego (komisywy). KONSTYTUTYWNE akty mowy (akty stanowiące) - ekspresywy i deklaratywy wymagają pewnego usankcjonowanego tradycją rytuału społecznego, w którym te akty mogą zostać spełnione. Tworzą rzeczywistość społeczną. Choć ekspresywne akty mowy i deklaratywne akty mowy wyrażają różne intencje komunikacyjne, w obu przypadkach wymagane są te same warunki skuteczności czy adekwatności a.m. zwane warunkami fortunności (gratulujemy komuś w zaistnieniu ku temu pewnej okazji, dziękujemy i chwalimy kogoś, gdy ten zrobił dla nas coś lub obiecuje, że zrobi)
FUNKCJE:
Celem przekaz informacji:
Informacyjna opisowa Konstatacje (Jan Przyjechał)
Hipotezy (Jan chyba przyjechał)
Informacyjna oceniająco - postulatywna (Jan powinien przyjechać) Cele pozainformacyjne
Sprawcza (stanowiąca, performatywna)
Na mocy wiary Akty magiczne (klątwa)
Akty sakramentalne Na mocy konwencji społecznej (otwieram zebranie, dziękuję, witam!) Ekspresywna (wyraz emocji, woli i sądów nadawcy np. jakie to piękne!)
Nakłaniająca (impresywna) nacisk na odbiorcę
W celu wywołania działań Pytania

(…)

… (impresywna) nacisk na odbiorcę
W celu wywołania działań Pytania Dyrektywy: rozkazy, prośby W celu wpływania na stan mentalny odbiorcy Działania na świadomość (perswazja) Działania bez świadomości odbiorcy (manipulacja) Fatyczna (podtrzymywanie więzi z odbiorcą)
Kreatywna (tworzenie dzieł sztuki, poezja, nauka, formułowanie myśli i przekonań)
Misteryjna (uczestnictwo w sacrum) Semiotyka - nauka o znakach, dział opisujący stosunki między znakami a użytkownikami języka (uczestnikami aktu mowy)
Semantyka - opisuje odniesienie znaków do rzeczywistości pozajęzykowej Syntaktyka - przedmiotem jest wewnętrzna budowa znaku złożonego (konstrukcji znaków). Językoznawstwo pragmatyczne - ujmuje język jako część działania społecznego człowieka. W zakres zainteresowania pragmatyki wchodzi, nie to co jest przekazywane…
… w nieodpowiednich warunkach. Nadużycia - nie został spełniony warunek szczerości (nieszczere obietnice bez pokrycia). Załamania maksym Zasada kooperacji wg H. Grice'a - uczń swój udział konwersacyjny w przewidzianym dla niego momencie takim, jakiego wymaga zaakceptowany cel lub kierunek rozmowy, w którą jesteś zaangażowany. Maksyma ilości - uczyń swój przekaz tak informatywnym jak jest to wymagane z punktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz