Rodzaje i cele polityki monetarnej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i cele polityki monetarnej- opracowanie - strona 1 Rodzaje i cele polityki monetarnej- opracowanie - strona 2 Rodzaje i cele polityki monetarnej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Bank Centralny
Wykład 3.
Rodzaje i cele polityki monetarnej
Polityka pieniężna-pojęcie
 Polega na kształtowaniu podaży pieniądza w
gospodarce przez bank centralny
 To prowadzony w imieniu państwa przez
bank centralny wybór celów i instrumentów
kształtowania podaży pieniądza w
gospodarce.
Rodzaje polityki monetarnej
 Polityka taniego i drogiego pieniądza
 Polityka krótko, średnio i długookresowa
 Polityka restrykcyjna, ekspansywna i
neutralna
 Polityka ustrojowa i procesowa
Klasyfikacja celów polityki
pieniężnej-kryteria podziału
 Skala oddziaływania
 Przedmiot polityki
 Podmioty polityki
 Horyzont czasowy
 Sposób jej określania i realizacji
Skala oddziaływania
 Makroekonomiczne- wzrost gospodarczy ,
inflacja , stabilność cen, itp.
 Mikroekomiczne- kształtowanie stóp
procentowych , podaż pieniądza
kredytowego, itp..
Przedmiot i podmiot polityki
 Cele pieniężne ; stopa procentowa , inflacja ..
 Cele gospodarcze; zatrudnienie, wzrost PKB
 Cele własne banku centralnego
 Cele systemu finansowego
 Cele sektora bankowego…
Dalsze kryteria podziału celów
Horyzont czasowy;
Krótkookresowe
Średniookresowe
Wieloletnie
Sposób określania i realizacji
cele finalne
cele pośrednie
cele operacyjne
Cele finalne
 To cele ostateczne
 To cele gospodarcze
 To cele makroekonomiczne
 Niska inflacja, zatrudnienie, przyrost PKB
Cele pośrednie
 Podaż pieniądza
 Kurs walutowy
 stopy procentowe
Cele operacyjne
 Płynne rezerwy banków
 Interwencje walutowe
 Stopy procentowe rynku międzybankowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz