Rent seeking behaviour i korupcja- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rent seeking behaviour i korupcja- opracowanie - strona 1 Rent seeking behaviour i korupcja- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

RENT SEEKING BEHAVIOUR I KORUPCJA (Lobbing. Amatorzy niezasłużonych zysków. Sprzedajność. Przekupstwo. Płatna protekcja. Niskie morale. Bezczelność. Hipokryzja. Kreatywna księgowość)
Tam, gdzie występuje monopol, dobra publiczne (ograniczone zasoby) i niepełna informacja, istnieje zagrożenie ze strony poszukiwaczy / amatorów niezasłużonych zysków (rent seekers).
To oznacza, że samorząd lub rząd może wianować jednych kosztem drugich.
Źródła bodźców do kreowania rent
Polityka gospodarcza i handlowa (cła, kontyngenty, licencje, jawne i ukryte subsydia eksportowe)
Biurokratyczne przewlekłe procedury uruchamiania działalności gospodarczej
Nadmierne regulacje (polityka antymonopolowa, zakazy łączenia firm, ograniczenia terytorialne działalności gospodarczej)
Zmienna i niejasna polityka podatkowa
Subsydiowanie niektórych rodzajów działalności
Szkodliwość rent seeking behaviour
Koszt główny - strata społeczna netto
Tracą konsumenci
Zyskują przedsiębiorcy uzyskujący lukratywny interes
Dodatkowe koszty społeczne
Zużytych zasobów pieniężnych, które mogłyby być użyte na inne cele przedsiębiorstwa
Koszty dodatkowej i zintensyfikowanej regulacji monopolu i jego kontroli
Przechwytywanie rent
Metodami legalnymi - lobbing
Metodami nielegalnymi - korupcja
Lobbing
Potencjalni producenci lub dostawcy wydatkują duże sumy na opłacenie lobbystów lub prawników, czy też sponsorują kampanie wyborcze partii, aby otrzymać monopol w postaci koncesji, kontyngentu, zezwolenia, przywileju czy korzystnych ceł, a następnie zażywać pozycji monopolistycznej, tzn. odebrać sobie rentę monopolową z lukratywnego interesu
Wysokie koszty kampanii wyborczych i niejasne źródła finansowania
Politycy zakładnikami biznesu
Zwolennicy
Lobbing to zdolność do przekonywania decydentów do zrobienia czegoś, czego nie zrobiliby oni bez perswazji
Lobbing nie jest płatną protekcją ani nie jest nielegalny
W pozytywnym znaczeniu lobbing jest instrumentem zabiegania o to, by politycy dobrze rozumieli potrzeby społeczeństwa i biznesu oraz instrumentem dostarczania władzy niezbędnych informacji
Krytycy
Lobbing to przeznaczenie znacznych zasobów na zmiany polityki rządowej
Realokacja tych zasobów także prowadzi do kosztów społecznych i przez wielu jest traktowana jako działalność niszcząca, która prowadzi do zakłóceń działalności gospodarczej
Główne pola lobbingu


(…)


Zawieranie umów lub dobrowolnych porozumień z rządem
Przyznawanie ulg, dotacji, preferencyjnych pożyczek i innych korzyści finansowych
Kto zajmuje się lobbingiem?
Samorząd gospodarczy (branże, sektory np. w sprawie restrukturyzacji, zmian polityki gospodarczej, regulacji)
Przedsiębiorstwa (zdobycie zamówień, koncesji i przywilejów)
Związki zawodowe
Organizacje non-profit i pozarządowe
Władze lokalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz