Reguły tworzenia kategorii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły tworzenia kategorii - omówienie - strona 1 Reguły tworzenia kategorii - omówienie - strona 2 Reguły tworzenia kategorii - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Reguły tworzenia kategorii dla odpowiedzi na pytania otwarte: Kategorie pozwalają łączyć odpowiedzi ze względu na związek logiczny między nimi np.: rodzaj marki samochodu
Kategorie są wyczerpujące np.: wszystkie odpowiedzi
Kategorie są rozłączne np.: nie zachodzą na siebie, można przypisywać do kategorii
Kryterium podziału na kategorie jest jednoznaczne i jasne Kategorie są jednoznacznie sformułowane
Cel badania i zebrany materiał wspólnie określony kategorią kodu Nie sugerować się dosłownym brzmieniem
Nie wszystko trzeba koniecznie szczegółowo kodować
Statystyka opisowa: Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych empirycznych stanowi podstawę analiz a w dalszej kolejności wnioskowania statystycznego. W analizach staramy się wykazać wielkości charakterystyczne dla badanego zjawiska, procesu czy populacji. Wielkości te są miarą tendencji centralnej, które dzielą się na:
Średnie klasyczne: arytmetyczna, ważona, harmoniczna, geometryczna, kwadratowa, chronologiczna
Średnie pozycyjne: mediana, modalna
Miary pozycyjne: kwartyle, decyle, wentyle
Po co średnie?
- do porównywania
- do dalszych analiz Średnia arytmetyczna: Suma wszystkich wartości podzielona przez ich ilość (liczbę)
Należy obliczać gdy:
Wymagana jest większa rzetelność
Mają być wykorzystane inne obliczenia Rozkład jest symetryczny względem środka, szczególnie wtedy, gdy jest to tzw. rozkład normalny ( w kształcie dzwonu)
Nie należy obliczać gdy:
Rozkład jest wielowierzchołkowy np.: w klasie „3” i „5”- średnia „4” a nie ma osoby z taką oceną
Rozkład posiada klasy otwarte np.: osoby 20 lat
Próba losowa jest bardzo mała np.: od 100 osób warto liczyć
Rozkład danych jest wyraźnie asymetryczny np.: 10 osób zarabia 10 zł a 90 osób 1000 zł
Modalna:
Inaczej moda, wartość dominująca, typowa, oznaczana Mo
Najczęstsza wartość szeregu, wartość powtarzająca się największą ilość razy. Rozkład może być bimodalny i wielomodalny
Stosować gdy:
Wymagana jest najszybsza ocena wartości centralnej
Wystarczy przybliżona ocena wartości centralnej
Mediana: Wartość środkowa Me
Punkt szeregu statystycznego powyżej i poniżej którego znajduje się 50% obserwacji ( zbiór obserwacji na połowę) * kwartryle- na 4 części (25%), decyle- na 10 części (10%)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz