Regulacja operonu Tryptofanowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja operonu Tryptofanowego - omówienie - strona 1 Regulacja operonu Tryptofanowego - omówienie - strona 2 Regulacja operonu Tryptofanowego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Regulacja operonu Tryptofanowego
Operon ten jest regulowany Wedlu mechanizmu represji kontrola negatywna ale przebiega według mechanizmu represji. Represja jest to zahamowanie syntezy enzymów szlaku biosyntetycznego w odpowiedzi na nadmiar końcowego produktu tego szlaku.
Operon biosyntezy tryptofanu składa się z 5 genów strukturalnych, które przeprowadzają kilka końcowych reakcji w szlaku syntezy tego aminokwasu, przekształcają kwas horyzmowy do końcowego produktu aminokwasu czyli L-Tryptofanu. Występuje tutaj 5 genów strukturalnych : TRP -E, -D, -C, -B i -A. Te 5 genów koduje 3 enzymy, 3 syntetazy, mianowicie syntetazę antranilowa, syntetazę indologlicerofosforanu IGP która wykazuje aktywność innego enzymu i syntetazę tryptofanowa.
Dwa pierwsze z tych genów czyli TRP-E i TRP-D, kodują 2 składniki syntetazy antranilowej. Syntetaza antranilowa przeprowadza dwie reakcje w pierwszej przekształca kw. horyzmowy do kw. antranilowego i druga reakcja to przekształcenie kw. antranilowego w kw. fosforybozyloantraniliowy
Następny gen TRP-C koduje syntetazę IGP ten enzym wykazuje aktywność izomerazy fosforybozyloantraniliowej, ale również izomeraza fosforybozyloantranilowa a zatem ten enzym przeprowadza dwie kolejne reakcje przekształca kw. fosforybozyloantranilowego w skomplikowany związek CDRP(karboksylfenyloaminodeoksyrybulozafosforan) to jest pierwsza reakcja przeprowadzana przez aktywność izomerazy fosforybozyloantranilowej.
Kolejna reakcja przeprowadzana przez ten enzym to przekształcanie CDRP do indologlicerofosforanu, to już przeprowadza syntetaza IGP. TRP-B i TRP-A kodują odpowiednią podjednostkę β i podjednostkę α syntetazy tryptofanowej. Enzym ten przeprowadza ostatnia reakcje szlaku biosyntezy tryptofanu czyli przekształca indologlicerofosforan do końcowego produktu czyli L-Tryptofanu, powstaje w tej reakcji jeszcze aldehyd 3-fosfoglicerynowy.
Te 5 genów wraz z poprzedzającym je regionem promotorowo-operatorowym tworzą operon tryptofanowy który mapuje się na 27 minucie mapy chromosomu E.coli. Cały operon podlega wspólnej kontroli, wspólnej transkrypcji przez silny promotor T1, który znajduje się na początku jednostki transkrypcyjnej. Gen TRP-C poprzedzony jest drugim promotorem oznaczonym jako P2, ale jest to bardzo słaby promotor którego wydajność wynosi 3% wydajności głównego promotora tej (103min) ... . Produkt transkrypcji policistronowe białko TRP-C, -B i A w praktyce nie ma istotnego znaczenia w procesie translacji. Wszystkie te 5 genow struktury podlega wspólnej transkrypcji promotora T1. Powstaje policistronowy mRNA, który zawiera produkty transkrypcji wszystkich 5 genow struktury jest to proces dość szybko zachodzący trwa około 3 minut, pozwala to komórce na bardzo szybką reakcje na warunki środowiska, na zamieniające się stężenie tryptofanu.


(…)

… promotora. W przypadku operonu tryptofanowego represor połączony z operatorem, faktycznie stanowi przeszkodę mechaniczna uniemożliwiającą przyłączenie się polimerazie RNA do promotora. Czyli tutaj faktycznie w operonie tryptofanowym działa ten mechanizm który na początku lat 60 był postulowany jako wiodący w przypadku operonu laktozowego, w operonie tryptofanowym faktycznie ma to miejsce. Przyłączony represor wraz z korepresorem, faktycznie uniemożliwia polimerazie RNA dostęp do promotora i rozpoczęcie transkrypcji. Sposób regulacji Negatywnej na drodze represji w operonie tryptofanowym. Ogólne zasady działania sa podobne jak w przypadku operonu laktozowego z tym ze w operonie tryptofanowym cząsteczką efektorową nie jest substrat tylko produkt.
W momencie w którym tryptofan jest obecny w środowisku…
… energii na jego samodzielna syntezę. W momencie wyczerpania źródła tryptofanu kiedy komórka musi samodzielnie go wytworzyć. Represor tryptofanowy jako niekompletny czyli aporepresor nie łączy się i nie hamuje transkrypcji genow operonu. Umożliwia polimerazie RNA rozpoczęcie transkrypcji i syntezę enzymów kodowanych prze geny struktury. Komórka odpowiada na brak konkretnego aminokwasu, syntezą enzymów…
… aminokwasów w których atenuacja stanowi jedyny mechanizm ich kontroli i sa to np.: operony biosyntezy histydyny, leucyny czy treoniny.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz