Regulacja aktywności enzymatycznych w komórkach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja aktywności enzymatycznych w komórkach-opracowanie - strona 1 Regulacja aktywności enzymatycznych w komórkach-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

REGULACJA AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNYCH W KOMÓRKACH
Aktywność określonego enzymu w komórce jest funkcją:
Stężenia tego enzymu w komórce (liczby cząsteczek E przypadającą na objętość komórki)
Sprawności katalitycznej enzymu - mierzymy ją aktywnością molową (liczba moli substratu, którą 1 mol enzymu jest w stanie przekształcić w ciągu 1 sekundy)
Stosowane jest również pojęcie liczby obrotów, która również charakteryzuje sprawność kataboliczna enzymu. Jest to liczba cząsteczek substratu przekształconych przez 1 cząsteczkę enzymu w ciągu 1 minuty.
Między aktywnością molową a liczbą obrotów jest prosta zależność: Liczba obrotów/60 = aktywność molowa
Aktywność molowa może się bardzo różnić. Wyjątkowo „nieudany” enzym to karboksylaza rybulozo difosforanowa (uczestniczy w fotosyntezie). Katalaza jest enzymem o bardzo wysokiej sprawności katalitycznej
Aktywność enzymu w komórce może być regulowana poprzez:
Regulację ilości enzymu w komórce
Regulację sprawności katalitycznej enzymu (może ona zależeć od pewnych czynników)
Szlak metaboliczny w komórce:
Substrat przekształca się poprzez metabolity A - E w produkt;
Szlak nie rozgałęziony: jedna substancja może się przekształcić tylko i wyłącznie w drugą;
Na szlaku metabolicznym mamy pewną ilość reakcji odwracalnych (∆G jest zbliżona do 0) i nieodwracalnych (wysoce ujemna wartość ∆G) np. wiele reakcji hydrolizy;
Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach są katalizowane przez enzymy;
Szybkość syntezy produktów (zakładając, że stężenie substratu jest stałe) będzie zależała od aktywności enzymów. Różne enzymy katalizujące reakcje na danym szlaku metabolicznym zwykle mają inną aktywność. Zazwyczaj niektóre występują w niedomiarze w stosunku do innych i to one podlegają procesom regulacyjnym = są to enzymy regulatorowe, kluczowe dla danego szlaku metabolicznego.
Ogólne własności enzymów regulatorowych:
Zazwyczaj katalizują jedną z pierwszych nieodwracalnych reakcji szlaku;
Reakcję charakterystyczną dla danego szlaku
Najłatwiej regulować reakcje nieodwracalne - one nadają kierunek przepływowi metabolitu przez dany szlak
Ich aktywność jest zwykle limitująca („wąskie gardło” szlaku)
Ich aktywność może być modulowana poprzez:
- regulację stężenia w komórce - regulacją sprawności katalitycznej ( liczba obrotów, aktywność molowa)
Modulacja zachodzi na zasadzie sprzężeń zwrotnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz